Geen geruzie over intellectueel eigendom bij UT

| Rense Kuipers

‘Ruzie met de universiteit over een briljant idee’, kopte de NOS vanmorgen. Volgens het artikel liggen studenten weleens in de clinch met de universiteit over het eigendom van een uitvinding. Volgens Hidde Eidhof, jurist bij de UT en Novel-T, past dit beeld niet bij de UT.

De NOS sprak zo’n zeventig betrokkenen op technische universiteiten, waaronder (oud-)studenten, over intellectueel eigendom. Het beeld dat de journalisten schetsen aan de hand van die interviews: studenten komen terecht in ‘keiharde onderhandelingen’ met de universiteiten, moeten ‘contracten onder druk tekenen’ of ‘aandelen afstaan’.

'Claimen niets'

De praktijk is, in ieder geval op de UT, flink genuanceerder, stelt Eidhof. ‘In beginsel claimen we niets, tenzij er reeds afspraken zijn gemaakt met derde partijen over het eigenaarschap van resultaten gegenereerd binnen extern gefinancierde onderzoeksprojecten.’

Daarbij doelt Eidhof vooral op projecten waarin de UT samenwerkt met bedrijven. ‘Dan kan het zijn dat een student in zo’n project participeert en dat er afspraken binnen een project zijn gemaakt waar de UT zich aan dient te houden. Wanneer de UT in deze gevallen geen afspraken met participerende studenten maakt, kan zij haar verplichtingen omtrent zaken als geheimhouding en intellectueel eigendomsrecht niet nakomen.’

Vreemde eend

De jurist herkent zich niet in het woord ‘ruzie’. ‘Ik werk hier nu twee jaar en heb het in die tijd niet meegemaakt. Misschien zijn we landelijk gezien een vreemde eend in de bijt omdat we in beginsel niets claimen. Vanuit zo’n standpunt ontstaan ook minder snel conflicten.’

Eidhof ziet ook dat er op landelijk niveau geen centrale richtlijn is. Daarom is nu een werkgroep vanuit de Vereniging van Universiteiten, de VSNU, bezig met het opstellen van een eenduidige richtlijn.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.