Engels voertaal in 2018 op UT

| Maaike Platvoet

Engels moet in 2018 de voertaal zijn op de UT. Dat staat in de internationaliseringsvisie 2015-2020. Die visie is onderdeel van Vision2020, waarin de UT zich als doel heeft gesteld om - naast excellent en ondernemend - ‘zeer internationaal georiënteerd te zijn’.

Om de doelen van de UT te realiseren zijn er een aantal stevige ‘ambities’ neergezet, zo valt in de visie te lezen. De opleidingen moeten zo worden ingericht dat ze studenten voorbereiden op werken in een internationale omgeving en de instroom van masterstudenten moet omhoog naar 640 studenten per jaar.

Engelse bachelors

Concreet betekent dat onder andere alle bachelorprogramma’s in 2020 in het Engels te volgen moeten zijn. Voor de masters geldt dat al vanaf komend studiejaar. Alle studenten moeten bovendien internationale ervaring opdoen. En de campus moet beter ingericht zijn voor internationale studenten en stafleden.

Om de instroom van masterstudenten te verhogen - van 300 naar 640 - wordt de persoonlijke inzet gevraagd van medewerkers. Uiteindelijk moet dat ervoor zorgen dat per staflid een internationale student instroomt. Voor de docenten gaat vanaf 2016 gelden dat zij eens per vijf jaar een week over de grens lesgeven. Dit zou goed zijn voor de internationale oriëntatie, maar kan ook internationale samenwerkingen versterken en bijdragen aan het internationale profiel van de UT.

Taalbarrière

Om geen taalbarrière voor internationale studenten op te werpen, wil het CvB dat in 2018 Engels de voertaal op de UT is. Om de wetenschappelijke- en ondersteunende staf hierop voor te bereiden zal een apart actieplan komen. Het personeelsbeleid wordt daar ook op aangepast.

Verder wordt in de visie gesproken over dat de campus een ‘levendige omgeving’ moet zijn waar elke UT-student en medewerker zich thuis voelt. Alle internationale studenten zullen daarom een korte cursus krijgen over zaken als het examenreglement. Daarnaast wil het CvB dat de Student Union een internationale ontmoetingsplaats creëert op de campus en dat studenten worden aangemoedigd om gebruik te maken van de sport- en cultuurfaciliteiten.

Op woensdag 11 februari wordt de internationaliseringsvisie besproken met de Universiteitsraad. De gehele visie kun je hier lezen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.