UT vierde keer op rij ‘meest ondernemende universiteit’

| Redactie , HOP, Melanie Zierse

Van alle Nederlandse universiteiten heeft de UT de grootste maatschappelijke impact, oordeelt onderzoeksbureau ScienceWorks. Twente scoort in de Impact Ranking het hoogst op ondernemerschap.

Hoe ondernemend zijn universiteiten? Hoe werken ze samen met de praktijk? Hoe communiceren ze met de media? En hoe betrokken zijn ze bij het maatschappelijke debat? Deze vier vragen staan centraal bij de uitreiking van de prijs voor ‘best valoriserende universiteit’. ScienceWorks baseert zich bij de tweejaarlijkse ranglijst op publieke bronnen en door universiteiten aangeleverde informatie.

Toppositie

Volgens ScienceWorks heeft Twente de toppositie vooral te danken aan haar ondernemingszin: de universiteit is betrokken bij veel spin-off-bedrijven, is koploper op het gebied van octrooiaanvragen, creëert veel banen op haar Science Park en heeft een groot investeringsfonds. In deze categorie eindigt Twente daarom voor de vierde keer op rij op de eerste plek.

Naast de UT als overkoepelende winnaar kent elke categorie nog een winnaar. De TU Delft excelleert volgens ScienceWorks in het aantrekken van bedrijfsinvesteringen: met ruim 27.000 euro aan investeringen per onderzoeker is dat ruim drie keer zo veel als wat er gemiddeld in technische universiteiten wordt geïnvesteerd. Vergeleken met algemene universiteiten is dit ruim vijf keer zo veel. Delft komt daarom als winnaar uit de bus in de categorie ‘best samenwerkende universiteit’.

Pluspunt

Op het gebied van communicatie scoort de Universiteit van Amsterdam het beste. De instelling wordt veel genoemd in de binnen- en buitenlandse media. Wageningen Universiteit is het meest betrokken bij het maatschappelijk debat. In documenten van de Tweede Kamer, de gemeenten en het Europees Parlement wordt zij veelvuldig aangehaald. Ook zitten er veel onderzoekers in adviesraden van de overheid. Een ander pluspunt: wetenschappers van Wageningen investeren ruim vijf keer zo veel als gemiddeld in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

ScienceWorks houdt zich als onderzoeks- en adviesbureau bezig met de impact van wetenschap en brengt daarom voor de vijfde keer in kaart hoe Nederlandse universiteiten op dat gebied presteren. ‘De prijs is bedoeld als aansporing, omdat we willen stimuleren dat universiteiten meer doen aan hun maatschappelijke impact’, aldus een woordvoerder. Vandaag nemen de universiteiten de prijs – een zilveren schaal – in ontvangst.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.