Wetenschappers doen aangifte van overwerk

| HOP, Melanie Zierse

WOinActie stapt op 20 december naar de Arbeidsinspectie om collectief aangifte te doen van structureel overwerk. Maar eerst inventariseert de protestgroep de omvang en gevolgen van de vele extra uren die wetenschappers draaien.

De Arbeidsinspectie kan binnenkort heel wat werk verwachten, waarschuwt de Leidse hoogleraar Remco Breuker alvast op Twitter. Als één van de aanjagers van WOinActie roept hij zijn collega’s op een formulier in te vullen, zodat de protestgroep een goed beeld krijgt van het aantal uren dat wetenschappers moeten overwerken, wat daarvan de oorzaak is, en wat voor gevolgen dat heeft voor hun privéleven of gezondheid.

Rek is eruit

Het is niet de eerste – en ook niet de laatste – actie die de protestbeweging op touw zet. Eerder organiseerden ze al een ‘witte staking’, waarin wetenschappers weigerden overuren te werken. Mailtjes werden beantwoord met een automatisch bericht: we hebben het te druk om snel te reageren.

Breuker kondigde de plannen in september al aan. Wellicht stoppen ze binnenkort ook met lesgeven en nakijken, opperde hij. Dan kunnen studenten niet meer afstuderen. De actiegroep wil onderstrepen dat de rek er helemaal uit is bij het wetenschappelijk personeel. Ze eist dan ook 1 miljard euro van minister Van Engelshoven voor het hoger onderwijs en onderzoek.

Zij gaf begin deze week toe dat er meer geld nodig is, maar zegt dat nu niet op de plank te hebben liggen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.