Staking WOinActie kan ook studenten treffen

Geen onderwijs geven, geen scripties beoordelen, niet meewerken aan visitaties… WOinActie overweegt een ingrijpende staking van wetenschappers en docenten.

Photo by: HOP

Gisteravond kwamen enkele tientallen actievoerders in Utrecht bijeen om te praten over nieuwe stappen in hun protest tegen het kabinet. Ze willen misschien gaan staken. ‘Als de politiek ons blijft negeren, zie ik geen andere optie’, zegt de Leidse hoogleraar Remco Breuker, een van de gezichten van WOinActie.

De nieuwe bezuinigingen van Prinsjesdag noemt hij een klap in het gezicht van de actievoerders. ‘De minister had bij de opening van het academisch jaar heel duidelijk gezinspeeld op extra geld voor onderwijs. Zo had iedereen haar begrepen. Als je dan met bezuinigingen aankomt, ben je niet geschikt als minister van OCW. Dan kun je kennelijk geen geld krijgen voor hoger onderwijs en onderzoek, zelfs niet nu de miljarden tegen de plinten op klotsen.’

Druk opvoeren

WOinActie wil de druk opvoeren. De aanhangers denken aan een nieuwe demonstratie met openluchtcolleges, maar ook aan stiptheidsacties (geen overwerk meer) en het indienen van klachten bij de arbeidsinspectie.

Uiteindelijk kan het ‘escaleren’ in een algemene staking, zegt Breuker. ‘Dan gaan de deuren dicht. Misschien moeten we maar eens kijken wat er gebeurt als studenten niet meer afstuderen. Alles en iedereen zal vertraging oplopen. Maar nu is het ons persoonlijke leven dat vertraging oploopt.’

De actiebereidheid is groot, meent hij. ‘Ik zie veel collega’s stoppen of omvallen. De stress schaadt de gezondheid. We hebben het gevoel dat we nooit kunnen ontspannen. Er loopt te veel fout als we onze e-mail afsluiten.’

Eigen boezem

Uiteindelijk moeten de wetenschappers ook de hand in eigen boezem steken, vindt hij. ‘We houden het systeem zelf in stand. Het is de situatie die we met zijn allen hebben gecreëerd. Het lek moet boven, en daar is extra geld voor nodig: first things first. Maar daarna moeten we heel goed nadenken of we de universiteiten op deze manier naar de 22ste eeuw willen leiden. Ik denk van niet.’

WOinActie bestaat bijna twee jaar en eist ruim een miljard euro erbij voor het wetenschappelijk onderwijs. Bij de opening van het nieuwe studiejaar eiste de protestbeweging het aftreden van minister Van Engelshoven.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.