BMS houdt budget, ondanks advies commissie Van Rijn

| Rik Visschedijk

De gammaopleidingen van de faculteit BMS hoeven komend jaar geen geld in te leveren door de budgetverschuiving die de commissie Van Rijn voorstelt. De UT handhaaft het budget per faculteit en verdeelt de extra miljoenen over de techniekopleidingen, zo wordt duidelijk uit de begroting 2020.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De Nederlandse universiteiten mogen zelf beslissen hoe ze de budgetverschuiving van alfa en gamma naar bètatechniek verwerken in hun begroting. De UT kiest er in haar begroting voor om de gamma-opleidingen niet te korten. BMS krijgt er onder de streep zelfs geld bij, omdat de faculteit drie opleidingen heeft die onder het gebied techniek vallen: technische bedrijfskunde, industrial engineering and management en de lerarenopleiding educatie en communicatie.

Hierdoor krijgt BMS er komend jaar bijna tweeëneenhalf ton bij. Dat bedrag groeit richting 2022 tot structureel bijna zes ton. De UT krijgt komend jaar in totaal 3,5 miljoen euro extra bijgeschreven en dat groeit richting 2022 tot 8,5 miljoen. De faculteiten ET en EEMCS krijgen, na aftrek van twintig procent voor centrale ondersteuning, ieder ongeveer een kwart van de extra inkomsten. TNW krijgt het grootste deel van de koek: 38 procent.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.