Vakbond VAWO gaat fuseren

Na meer dan een halve eeuw verdwijnt de vakbond voor de wetenschap VAWO. Als de leden ermee instemmen, komt er een fusie met de veel grotere Algemene Onderwijsbond (AOb).

De vakbond voor de wetenschap werd in 1963 opgericht en bestaat dus al 56 jaar. De bond heeft nu minder dan tweeduizend leden. De grote AOb heeft zo’n 84 duizend leden van basisonderwijs tot en met hbo. Ook deze leden moeten nog akkoord gaan met het fusieplan.

De VAWO moest een afweging maken, zegt woordvoerder Queenie Scholtes. ‘We groeien wel, maar niet snel genoeg om extra medewerkers aan te nemen. De vraag is dan hoe je het belang van je leden het best kunt dienen.’

Geen groot bureau

De bond moest afgelopen jaar noodgedwongen de uren voor juridische hulp aan de leden inperken. ‘Over het algemeen komen we met de uren prima uit, maar met bijzondere casussen ben je soms veel tijd kwijt. We zijn geen groot bureau en je wilt iedereen graag kwaliteit bieden.’

De VAWO houdt zich niet alleen bezig met cao’s en arbeidsvoorwaarden, maar ondersteunt ook protestbeweging WOinActie en vraagt aandacht voor onderwerpen als de hoge werkdruk, sociale onveiligheid, de vele tijdelijke contracten en de ‘onderfinanciering’ van de universiteiten.

De AOb is een zelfstandige bond, maar valt onder de koepel van vakbond FNV. Er is al een vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek, waarmee de AOb ‘in een vergevorderd stadium’ van samenwerking is. Op termijn gaan die twee bonden vermoedelijk ook fuseren.

Laatste woord

AOb-bestuurslid Douwe Dirk van der Zweep benadrukt dat de leden het laatste woord hebben over zulke fusies, maar hij zou graag zien dat het hele onderwijs binnen de FNV in één afdeling bij elkaar komt. ‘De overeenkomsten tussen de onderwijssectoren zijn groter dan de verschillen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.