Wetenschappers: stop met onze e-mails doorzoeken

| HOP, Melanie Zierse

Ruim tweehonderd wetenschappers uit heel Nederland roepen het bestuur van de Erasmus Universiteit op te stoppen met het forensisch onderzoek naar een mogelijk lek aan de pers. ‘Dit creëert een angstcultuur.’

Het college van bestuur vermoedt dat een medewerker van de universiteit heeft ‘gelekt’ naar NRC Handelsblad over vermeend plagiaat in de speeches en het proefschrift van Dymph van den Boom. Als interim-decaan van een van de Rotterdamse faculteiten moest zij een reorganisatie in de steigers zetten. Het bestuur denkt dat iemand de NRC-journalist heeft getipt om haar onderuit te halen.

In de jacht naar de journalistieke bron laat de universiteit de e-mails van haar medewerkers uitkammen door een extern bureau voor bedrijfsrecherche. Dat vinden de ondertekenaars van de open brief – dat zijn er inmiddels 209 – veel te ver gaan. ‘De beslissing creëert een cultuur van angst op de universiteit, ondermijnt de academische vrijheid en schendt de privacy van de werknemers’, schrijven ze. Het is bovendien de vraag of de zoekactie niet strijdig is met de AVG-privacyregels en de fundamentele rechten van de mens.

Klokkenluider

Mocht er inderdaad iemand hebben gelekt, dan stond die persoon in zijn recht, vinden de wetenschappers. ‘Gezien het feit dat het college van bestuur is geïnformeerd over het sterke vermoeden van plagiaat en heeft besloten deze informatie te negeren, lijkt het gedrag van deze werknemer legitiem’. De klokkenluider zou juist bescherming moeten krijgen.

De briefschrijvers roepen het bestuur onder meer op te stoppen met het onderzoek en volledige openheid te geven over alles wat ze tot dusverre hebben gedaan. Ook verwachten ze excuses.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.