Sportkoepel na zes jaar opgeheven

| Rense Kuipers

De Sportkoepel is opgeheven. Daartoe werd in een onlangs gehouden Algemene Vergadering besloten. De Student Union en het Sportcentrum nemen het komende collegejaar de taken waar en onderzoeken voor de lange termijn de oprichting van een ‘Sportkoepel-achtig orgaan’.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Sportkoepel disbanded

The Sportkoepel (sports umbrella organization) has been disbanded. This was decided in a recently held General Assembly. The Student Union and the Sports Centre will cover the duties in the coming academic year and will investigate the establishment of a "Sportkoepel-like body" for the long term.

Afgelopen maand vreesde het bestuur van de Sportkoepel het ergste. Een zoektocht naar opvolging mislukte en bij de vergadering viel definitief het besluit tot het opheffen van de Sportkoepel. De afgelopen zes jaar was de koepel vooral actief als belangenbehartiger voor verenigingen en voor de verdeling van subsidies.

De Student Union werkt samen met het Sportcentrum aan een oplossing, zegt SU-bestuurslid Lisanne Venix. ‘Voor dit collegejaar hebben we een noodoplossing bedacht. Ik kijk samen met het Sportcentrum naar een goede verdeling van de subsidies. We hopen dat vertegenwoordigers van verenigingsbesturen daarbij willen aansluiten.’

Om de ontstane leegte op lange termijn te vullen, richten de SU en het Sportcentrum een werkgroep op. Uit enquêteresultaten bleek dat er vooral onduidelijkheid was over de taakverdeling tussen SU en de Sportkoepel en signaleerden respondenten een gebrek aan formele verantwoordelijkheden. ‘De werkgroep onderzoekt daarom de oprichting van een Sportkoepel-achtig orgaan’, zegt Venix. ‘Hoe dat eruit moet komen te zien, willen we ons niet op vastpinnen. Het is belangrijk dat de groep zo blanco mogelijk aan de opdracht begint.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.