Einde Sportkoepel nabij: geen interesse voor bestuur

| Jelle Posthuma

Het bestuur van de Sportkoepel is er niet in geslaagd om opvolging te vinden. Daarom wil het overkoepelend orgaan voor sportverenigingen de stichting ontbinden. Eind september besluit de Algemene Vergadering of de Sportkoepel definitief wordt opgeheven.

Photo by: Arjan Reef

End of the Sportkoepel nearby: no interest in board year

The board of the Sportkoepel failed to find succession. That is why the umbrella organization for sports clubs wants to dissolve the organization. At the end of September the General Meeting (Algemene Vergadering) decides whether the Sportkoepel will be definitively dissolved.

De afgelopen maanden zocht het Sportkoepelbestuur intensief naar opvolging, vertelt voorzitter Wouter Bolhuis. ‘Toen bleek dat er weinig interesse was voor een bestuursfunctie vanuit de studentenwereld. Wij hebben daarop een enquête uitgestuurd onder de sportbesturen. Studenten vinden de taakverdeling tussen de Student Union en de Sportkoepel onduidelijk en zien een gebrek aan formele verantwoordelijkheden, bleek uit de enquête. Daarom voelen ze weinig voor een bestuursjaar bij de Sportkoepel.’

Subsidieverdeling

Voor het bestuur van de Sportkoepel zelf is het takenpakket duidelijk, stelt Bolhuis. ‘De SU richt zich meer op de langere termijn, terwijl wij bijvoorbeeld het grootste deel van de dagelijkse samenwerking met het Sportcentrum op ons nemen. Ook het uitbrengen van een advies over de subsidieverdeling onder de sportverenigingen is een belangrijke taak van de Sportkoepel.’

Belangenbehartiger 

De Sportkoepel, die fungeert als belangenbehartiger van de UT-sportverenigingen, bestaat nu zes jaar. In 2013 zag de koepel het licht als opvolger van de Sportraad. Ook de Sportraad werd ontbonden omdat er geen opvolging werd gevonden. De UT moest het toen een jaar zonder een overkoepelend sportorgaan doen, alvorens de Sportkoepel in het leven werd geroepen.

Dat de Sportkoepel wordt opgeheven, is nog niet helemaal zeker, zegt Bolhuis. ‘Als bestuur van de koepel zien we op dit moment geen andere optie dan ontbinding. Dat gaan wij neerleggen bij de Algemene Vergadering (AV), waarin alle sportbesturen van de UT eind september samenkomen. Het is een duidelijk signaal van onze kant, want wij kunnen geen opvolging vinden en zijn zelf niet in staat om nog eens een bestuursjaar te doen. Het is uiteindelijk aan de AV om al dan niet met de ontbinding in te stemmen.’

De Student Union en het Sportcentrum waren op het moment van schrijven niet beschikbaar voor commentaar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.