Subsidie voor drie Twentse organ-on-a-chip-projecten

| Redactie

Drie UT-projecten krijgen subsidie van de Topsector Life Sciences & Health voor ‘showcases’ die de mogelijkheden van een organ-on-a-chip laten zien. In totaal gaat het om een bedrag van 2,7 miljoen euro dat verdeeld wordt over zeven Nederlandse projecten.

Met de organ-on-a-chip-technologie kunnen levensechte situaties op een chip worden nagebootst. Zo is het mogelijk om de reactie van menselijk celmateriaal te testen, bijvoorbeeld op medicatie. Drie UT-projecten ontvangen subsidie: het eye-on-a-chip-project (PLURIMACULA), een chip om uitzaaiingen  te bestuderen (CHIP ME) en een chip voor verbeterde behandeling van hart- en vaatziekten (heart-on-a-chip).

De Topsector Life Sciences & Health, die de subsidies verstrekt, is een van de negen door de Nederlandse overheid geïdentificeerde topsectoren, waarop Nederland de komende jaren moet excelleren. 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.