Definitief plek in BIG-wet voor TG’ers

| Rense Kuipers

Technisch geneeskundigen krijgen definitief een plek in de Wet BIG, wat betekent dat ze officieel zelfstandig medische handelingen mogen uitvoeren. TG-opleidingsdirecteur Heleen Miedema noemt het ‘de belangrijkste mijlpaal voor onze opleiding’.

Photo by: Rikkert Harink

De Eerste Kamer besloot vorige week dat technisch geneeskundigen (of klinisch technologen) per 1 januari 2020 de bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van medische handelingen krijgen. ‘Met daarbij nog twee andere dingen’, vertelt opleidingsdirecteur Heleen Miedema. ‘Als ze zelfstandig medisch handelen – dus indiceren en behandelen – betekent het dat ze daar vanaf komend jaar betaald voor krijgen. Daarnaast worden technisch geneeskundigen ingebed in een functieprofiel. Dat bestond voorheen nog niet.’ De senaat nam het besluit op basis van een positieve evaluatie over de toegevoegde waarde van de beroepsgroep.

Gecontroleerde innovatie

De wetswijziging kent een lange aanloop, vertelt Miedema. ‘Nadat we in 2003 begonnen met mensen op te leiden als technisch geneeskundigen, moesten we eerst zorgen dat de Wet BIG open kwam voor deze nieuwe beroepsgroep.’ Dat lukte: nieuwe beroepen kunnen toetreden tot de wet, mits ze een experimentele fase doorlopen. Vanaf 2014 mochten technisch geneeskundigen bij wijze van experiment al zelfstandig medische handelingen uitvoeren. ‘Uit de evaluatie daarvan bleek dat ze het patiëntproces effectiever, efficiënter en veiliger wisten te maken. Als bijproduct borgen TG’ers gecontroleerde innovatie in de zorg, vanuit hun expertise’, aldus Miedema.

Heleen Miedema.

Volhouden en doorzetten

De lange aanloop kende vorige week een kort einde: de wetswijziging werd een zogeheten hamerstuk in de Eerste Kamer. Klagen over het proces doet Miedema echter niet. ‘Het is goed dat de politiek zorgvuldig omgaat met deze wetgeving. De BIG draait uiteindelijk om de kwaliteitswaarborging van zorg aan mensen. Maar het neemt niet weg dat we er al een hele periode mee bezig waren. Sinds 2004 liep ik al bij het ministerie van VWS. Het was een lange tijd van volhouden en doorzetten.’

Mijlpaal

Miedema noemt de wetswijziging ‘de belangrijkste mijlpaal voor onze opleiding’. ‘We leiden mensen nu op voor een officieel en wettelijk erkend beroep.’ Volgens haar is de volgende stap om TG'ers klinisch verder te ontwikkelen middels vervolgopleidingen tot medisch-technisch specialist. ‘Dat zou een mooie volgende mijlpaal zijn.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.