Kritiek op facultaire Kick-In

| Jelle Posthuma

Studentenfractie UReka stelde woensdag tijdens de Uraad de facultaire Kick-In aan de kaak. Uit een evaluatie van de introductietijd blijkt dat met name internationale studenten negatieve geluiden over het programma laten horen.

Photo by: Jellien Tigelaar

Faculty Kick-In criticized

Student party UReka denounced the faculty Kick-In on Wednesday during the University Council. An evaluation of the introduction time shows that international students in particular are making negative comments about the program.

Naar aanleiding van de evaluatie zijn er voor de algemene Kick-In al goede stappen gezet, vertelt Leon van der Neut (UReka). ‘Maar voor de facultaire Kick-In zien we nog geen directe acties. Er is volgens ons onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de facultaire Kick-In. Daarom de vraag aan het CvB: hoe gaan jullie erop toezien dat het wel de goede richting opgaat?’

Rector Thom Palstra benadrukt in zijn reactie dat over de verantwoordelijkheid geen onduidelijkheid mag bestaan. ‘Het CvB is uiteindelijk verantwoordelijk voor de facultaire Kick-In. Voor ons is het eerst zaak om een betere analyse te maken van de problematiek, voordat we alles op z’n kop gaan zetten. We gaan er op verschillende manier aan werken. Bijvoorbeeld door betere afspraken te maken tussen opleidingsdirecteuren en studieverenigingen.’

Van der Neut geeft daarnaast aan dat het introduceren van zowel Nederlandse als internationale studenten in een nieuwe omgeving langer duurt dan alleen de Kick-In-periode. ‘Dat is ook logisch, maar het is de vraag of de universiteit het tot zijn taak ziet om studenten voor langere tijd te begeleiden. Dat zou vragen om een uitgebreidere introductie voor studenten.’

Het introduceren van studenten in een nieuwe omgeving is van groot belang, stelt Palstra. ‘We zien de introductie ruimer dan alleen de eerste tien dagen van de Kick-In. Overigens ligt de tevredenheid over de introperiode in Twente in vergelijking met andere steden hoog. Het is zeker niet slecht, maar er zijn verbeteringen nodig. Ik verwacht dat er in het najaar van dit jaar meer duidelijkheid is over de aanpak van het probleem.’ 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.