‘Maak de slag af!’

| Jelle Posthuma

Om het dertigjarig jubileum te vieren en om de club meer onder de aandacht te brengen van de campusgemeenschap, hield de UT-Kring Tennisvereniging gister een clinic. U-Today kreeg een uitnodiging, trok de stoute (tennis)schoenen aan en sloeg een balletje mee.

Na een sportmaaltijd in Theatercafé Vrijhof (twee maal daghap en één bord pasta), vertrekt het U-Today ensemble naar het Paviljoen, waar de spieren alvast worden losgeschud. De Ludicanen in de kantine kijken verbaasd op, wanneer de redactie informeert naar de clinic. Na enig aandringen, begint er iets te dagen: ‘Oh ja, de clinic. Dat was vandaag. Volgens mij moeten jullie bij de nieuwe gravelvelden zijn.’

En inderdaad, eenmaal ter plaatse staat sportdocent Frank Eulderink klaar om zijn pupillen onder handen te nemen. De les begint met een één-tegen-één spel op een kwart veld. Met trambaan? Ja, met trambaan. Naast de techniek, leert de leek tussen neus en lippen ook nog wat tennisjargon. Langzaam breidt het speelveld zich uit en komt de backhand – ‘maak de slag af!’ - en de bovenhandse opslag – ‘houd het racket vast alsof je iemand een hand geeft!’ – eraan aan te pas.

Nieuwe aanwas

Langs de kant staat Michel ten Bulte, voorzitter van de UT-Kring Tennisvereniging. ‘Naast de viering van ons zesde lustrum, proberen we met deze clinic wat extra aandacht te trekken voor onze vereniging’, vertelt hij. ‘In de Gezonde Week gaan we nog een soortgelijke tennisclinic organiseren, ook om meer aandacht voor de club te genereren. Het ledenaantal is de laatste jaren langzaam teruggelopen en er is geen nieuwe aanwas. Een deel van onze leden moet afhaken, omdat het fysiek niet meer gaat of door andere bezigheden, waardoor het niet meer te combineren valt.’

De tennisvereniging traint op maandagavond van zes tot acht uur. Het Sportcentrum verzorgt de tennislessen. ‘Het niveau is gevarieerd, van beginner tot enigszins gevorderd. Vroeger trainden we ook nog op donderdagavond. Mocht daar in de toekomst weer behoefte aan zijn, dan kunnen we dat misschien weer gaan doen. Mijn hoogtepunt van de afgelopen dertig jaar? Dat zijn toch de toernooien, die zijn altijd heel gezellig. Over gezelligheid gesproken, na afloop van deze clinic is er nog een receptie bij Boerderij Bosch voor al onze oud(leden).’

Wat is de score?

Maar eerst nog even de clinic naar behoren afronden. De gravelbaan is al behoorlijk omgeploegd, wanneer de deelnemers aan het dubbelspel beginnen. Teams worden gevormd en de dubbelaars nemen hun positie in – één bij het net, de ander op de baseline. Na vijf sets is het mooi geweest: handen worden geschud, sleepnetten vegen het gravel weer waterpas.

Na afloop toch even informeren. Wat is de score? Qua nieuwe leden, welteverstaan. ‘Volgens mij waren er behalve U-Today geen nieuwe leden op de clinic’, vertelt voorzitter Ten Bulte. Dan maar navragen op de redactie. Wat blijkt: een score van twee uit drie. Twee redacteuren zien het wel zitten zo’n tennistraining op de maandagavond. En als die ene redacteur geen zaalvoetbal van de UT-Kring had, dan was het misschien wel drie uit drie geweest. Waar een tennisclinic al niet goed voor is. 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.