Mirjam Bult herbenoemd als vicevoorzitter CvB

| Redactie

De raad van toezicht heeft Mirjam Bult herbenoemd als vicevoorzitter van het college van bestuur van de UT. Deze benoeming is voor een periode van vier jaar.

‘Er is een grote waardering voor haar menselijk manier van besturen’, vertelt voorzitter van de raad van toezicht, Anton Schaaf. ‘We zijn verheugd haar te behouden voor de universiteit.’

Mirjam Bult zegt trots te zijn op de UT en het in haar gestelde vertrouwen. ‘De timing van de herbenoeming maakt dat ik nu mee vorm mag geven aan nieuwe UT strategie met aandacht voor de manier waarop we werken en waarop we met elkaar om gaan. Ik wil me graag inzetten voor het vormgeven van onze ambities als ook voor het creëren van ruimte voor de organisatie.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.