Minder dubieuze contracten voor promovendi

Het aandeel promovendi dat een contract krijgt aangeboden waarin te weinig tijd voor onderzoek is ingeruimd, neemt af: van 15 procent in 2017 naar 11 procent in 2018. Maar voor juichen is het te vroeg, waarschuwt Promovendi Netwerk Nederland.

Het PNN, dat ruim drieduizend vacatureteksten uit 2017 en 2018 bestudeerde, is blij met de daling, maar signaleert tegelijkertijd een stijging van het aantal onduidelijke vacatures. Daarin staat niet hoelang de aanstelling van de promovendus precies duurt en of de functie voltijds is of niet. Ook blijft soms vaag hoeveel uur de kandidaat geacht wordt te gaan lesgeven.

In juli 2018 is in de cao vastgelegd dat promovendi vier jaar fulltime in dienst moeten zijn. Het aandeel ‘dubieuze’ contracten dat niet aan de cao-norm voldoet, is dat jaar afgenomen naar 11 procent, maar er waren wel dubbel zoveel vacatures (8 procent) die onduidelijk zijn over de duur van het contract. PNN-voorzitter Anne de Vries vermoedt dat sommige universiteiten sinds de nieuwe cao proberen te verhullen dat ze dubieuze arbeidscontracten aanbieden.

Durven

Een onduidelijke vacaturetekst leidt niet automatisch tot een slecht contract, beaamt De Vries desgevraagd, maar kandidaten moeten van tevoren wel weten wat er precies van hen wordt verwacht. Transparantie is volgens haar ook belangrijk voor de controle op universiteiten. De vacatures geven een indicatie van het uiteindelijke contract dat iemand krijgt. Hoe duidelijker instellingen zijn, hoe beter het PNN kan bijhouden hoelang promovendi aan hun proefschrift mogen werken en hoeveel tijd ze kwijt zijn aan onderwijs.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.