UT zet in op betere rankings

| Rik Visschedijk

Op de belangrijkste graadmeter, The Times Higher Education Ranking, zakte de UT dit jaar vijf plekken, naar plaats 184. En dat moet beter, vindt rector Thom Palstra. ‘De UT moet naar een plek bij de eerste 150.’

UT wants better rankings

The University of Twente dropped five places on the main indicator, The Times Higher Education Ranking, to place 184. And that must be improved, says rector Thom Palstra. 'The UT has to go to a spot at the first 150.'

Om bij de eerste 150 universiteiten te komen, werkt de UT aan de academische reputatie en wetenschappelijke citaties. Palstra: ‘Dit zijn twee bouwstenen van de ranking waar de UT ondermaats scoort. Goede beoordelingen zijn er op bijvoorbeeld de internationale focus, samenwerking met de industrie en onderwijs.’ De ambitie om te stijgen is onlangs vastgesteld in een overleg tussen college, decanen en wetenschappelijke directeuren. De UT staat nu op de één-na-laatste plek bij de Nederlandse universiteiten.

Financiering 

Rankings zijn een belangrijke maatstaf voor een onderzoeksuniversiteit, zegt rector Thom Palstra. ‘Het is een manier om je wetenschappelijke impact en output te meten. Een hoge ranking helpt om onderzoeksfinanciering binnen te halen. Maar tegelijk is het geen doel op zich. Een goede score komt altijd voort uit het beleid dat we voeren.’

Reputatie

Als het gaat om wetenschappelijke reputatie van de UT is ‘zwakte’ het makkelijkst te beïnvloeden, denkt Palstra. De Times Higher Education stuurt ieder jaar een vragenlijst naar toonaangevende wetenschappers, die collega’s en universiteiten beoordelen. ‘Wil je goed scoren, dan moet je erkend worden door die wetenschappers’, vertelt de rector. ‘Om dat te bereiken kunnen we internationaal gerenommeerde wetenschapers de komende tijd uit op de campus uitnodigen. Bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen en congressen op gebieden waar we excellent in zijn.’

De buitenwereld naar Twente halen is één ding. De rector verwacht ook resultaten door het ingezette talentbeleid, zoals dat begin 2018 werd aangekondigd. ‘Onze wetenschappelijke reputatie stijgt als mensen in landelijke en internationale commissies zitten. We begeleiden onze talenten in hun carrière om die kansen te grijpen. Dat doen we ook op het gebied van wetenschappelijke prijzen.’

Citaties

Het verhogen van de citaties grijpt samen met het talentbeleid, vervolgt Palstra. ‘Als je wordt gezien door de academische gemeenschap, dan is de kans groter dat collega’s naar je artikelen verwijzen. Maar echt sturen op citaties is lastig. Er zijn manieren om die op te schroeven, bijvoorbeeld door een overzichtsartikel of een review te schrijven. Dat kan helpen, maar in het algemeen zie ik graag dat onze talenten lef tonen. Ga juist buiten die gebaande paden en zoek de vernieuwing op. Dat is risicovol. Baanbrekend onderzoek kan veel citaties opleveren, maar ook weinig. Citaties hoeven niet per se het resultaat te zijn van baanbrekend onderzoek.’

Het is volgens Palstra logisch om de komende jaren in te zetten op rankings. ‘De afgelopen jaren investeerden we in het onderwijs. Daar hebben we enorme stappen gezet en dat betaalt zich uit. Nu leggen we de aandacht ook op het onderzoek. We gaan meer uitdragen waar we goed in zijn.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.