WOinActie: geen middelen vanuit UT

| Rense Kuipers

WOinActie, het landelijk actieplatform van studenten en medewerkers, gaat op 14 december op het Malieveld in Den Haag protesteren tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Vanuit de UT is er sympathie en steun voor de actie, maar worden geen middelen ingezet.

UT: Sympathy for protest, no resources

WOinActie, the national action group of university students and employees, will protest on the 14th of December against budget cuts in higher education. The UT executive board says it has sympathy and support for the action, but no specific resources available.

Aan de Universiteit van Amsterdam geldt op die dag geen aanwezigheidsplicht, zodat studenten en medewerkers naar het Malieveld kunnen gaan. De universiteit trekt er zelfs geld voor uit, ‘zodat we busvervoer kunnen regelen’, aldus UvA-hoogleraar en WOinActie-initiatiefnemer Rens Bod.

De UT gaat niet zo ver, zegt CvB-woordvoerder Bertyl Lankhaar desgevraagd. ‘Vanuit het bestuur van de Universiteit Twente is er veel sympathie en steun voor deze actie, maar daar worden geen specifieke middelen voor ingezet.’

Reden voor het protest is een bezuinigingsslag vanuit de overheid op hoger onderwijs, de zogeheten doelmatigheidskorting. Omdat de minister van plan is daaraan vast te houden, roept protestbeweging WOinActie op om massaal naar Den Haag te togen op 14 december.

'Sponsorloop'

Ook aanstaande zaterdag vindt in Den Haag een protest plaats, georganiseerd vanuit de Landelijke Studentenvakbond. Onder het mom van een ‘sponsorloop’ lopen studenten door de hofstad, met hun studieschuld als rugnummer. De fracties van Uraadspartijen UReka en DAS deden al eerder de oproep om hieraan mee te doen.