ERC Starting Grant voor twee UT-onderzoekers

| Rense Kuipers

UT-wetenschappers Richard Stevens en Massimo Sartori ontvingen vorige week ieder een ERC Starting Grant ter waarde van 1,5 miljoen euro. De Europese beurs geeft ze de gelegenheid om een eigen onderzoeksteam op te zetten.

Inzicht in warmtestroming

Richard Stevens steekt het geld in zijn project ‘UltimateRB’. De onderzoeker bij de TNW-vakgroep Physics of Fluids richt zich op het fenomeen thermische convectie, oftewel warmtestroming die ontstaat door het verplaatsen van materiaal. De grote uitdaging zit in het bepalen van warmtetransport in zeer turbulente omgevingen. Verschillende laboratoriummetingen lopen sterk uiteen. Daarom wil Stevens nieuwe simulatietechnieken ontwikkelen, om beter inzicht te krijgen in de fysica die bepalend is voor zo’n turbulente omgeving.

Motorische functies herstellen

Massimo Sartori, universitair docent bij het ET-departement Biomechanical Engineering, gebruikt de Europese beurs voor het ‘INTERACT’-project. Hij wil mensen die door neurologisch letsel zoals een beroerte getroffen zijn, beter helpen herstellen. Dat denkt Sartori te doen door de elektrische stimulatie van het ruggenmerg door revalidatiemachines te combineren met nieuwe voorspellende multischaalmodellen van het neuromusculaire systeem. Zo kunnen revalidatierobots zoals exoskeletten beter de interactie tussen mens en machine inschatten.

De European Research Council (ERC) deelt jaarlijks zogeheten Starting Grants uit. Deze beurzen zijn bedoeld voor jonge onderzoekers met twee tot zeven jaar onderzoekservaring na hun PhD. Dit jaar werden 3170 onderzoeksvoorstellen ingediend, waarvan de ERC 13 procent honoreerde.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.