Flink meer mensen naar klachtencommissie

| Rik Visschedijk

De klachtencommissie van de UT had in 2017 fors meer aantijgingen te behandelen, dat blijkt uit het jaarverslag. Veertien mensen dienden een klacht in, waar dat voorgaande jaren maar één of twee waren. De commissie kan hiervoor geen oorzaak vinden.

Drie zaken gingen over onvoldoende begeleiding: twee bij de masterthesis en één bij PhD-onderzoek. Die werden allemaal ongegrond verklaard. Ook kreeg de commissie klachten over bijvoorbeeld poging tot fraude, ‘mondelinge uitlatingen’ en slechte informatieverschaffing.

Bij acht klachten werd een advies uitgebracht aan het college van bestuur. In één geval leidde dat na een studentenklacht tot het opleggen van een disciplinaire maatregel aan een medewerker. Die moest op het matje komen bij de decaan.

Bemiddeling

Sommige klachten konden door bemiddeling opgelost worden. Zo werden een klacht over dreiging met fysiek geweld en het niet nakomen van een financiële verplichting ingetrokken, omdat die naar tevredenheid werd opgelost. Bij één klacht van iemand van buiten de campus over leeftijdsdiscriminatie volgde een bemiddelingsgesprek. De klager beraadde zich eind 2017 nog op eventuele verdere stappen. Dat geldt ook bij een studentenklacht over discriminatie op basis van nationaliteit.