‘Inhaalslag’ toetsing Engels bij docenten TNW

| Rik Visschedijk

Op de UT voldoet 74 procent van het wetenschappelijk personeel dat ook onderwijs verzorgt aan de norm voor het Engels. Alleen de faculteit TNW blijf steken op de helft. Daar moet een ‘inhaalslag’ worden gemaakt, stelt het CvB in haar onlangs uitgebrachte management rapportage.

Hans Hilgenkamp, decaan TNW, denkt dat de soep niet zo heet wordt gegeten. ‘De formulering in de rapportage is wat scherp. Ik zie deze toetsing van Engelstaligheid bij onze onderwijzende mensen als een technische zaak. We zijn een grote faculteit, en hebben gewoonweg nog niet iedereen laten toetsen op hun niveau. Ik verwacht geen problemen: 99 procent van de staf komt – denk ik – zonder problemen door de beoordeling op hun Engels, zoals we dat ook zagen bij mensen die al wel zijn getoetst.’

Internationale faculteit

De faculteit TNW huist de laatste Nederlandstalige bachelors op de UT: technische geneeskunde, technische natuurkunde, biomedische technologie en technische natuurkunde. Scheikundige technologie gaat komend collegejaar over op het Engels. Dat heeft volgens Hilgenkamp niets te maken met het achterblijven van de toetsing van de docenten. ‘We zijn bij uitstek een internationale faculteit’, zegt hij. ‘Dat geldt ook voor deze bachelors. Onze staf is internationaal georiënteerd.’

Keuze bij opleiding

Hilgenkamp is een voorstander van internationalisering van zijn faculteit. ‘Daar zie ik de meerwaarde zonder meer van in. Als ik kijk naar mijn studententijd en carrière, dan is de internationale ervaring van grote waarde geweest. Internationalisering is echter niet één op één hetzelfde als Engelstalige colleges geven. Als bestuurder vind ik het belangrijk dat de keuze voor de taal bij de opleiding zelf ligt. Dat hebben we op de UT zo afgesproken. Onze opleidingsdirecteuren wegen de keuze voor de voertaal in de colleges goed af. Stuk voor stuk worden de TNW-bachelors uitstekend beoordeeld, zowel bij visitaties als door studenten. Dat koesteren we.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.