Petitie voor afval scheiden in campushuizen

| Monique Docter

Een petitie om afval te kunnen scheiden in de studentenhuizen op de campus, leverde binnen 24 uur al bijna tweehonderd handtekeningen op. Initiatiefnemer is UT-student en campusbewoonster Willemijn Luiten.

Waarom deze petitie?

‘Ik ben actief in de universiteitsraad voor UReka en hierin kwam het thema duurzaamheid aan bod. In gesprekken met studenten kwam telkens naar voren dat het voor campusbewoners niet mogelijk is om afval te scheiden, omdat er geen aparte containers zijn. Alleen glas en oud papier worden gescheiden, maar waarom plastic en GFT afval niet? Dus ben ik de petitie gestart om woningstichting de Veste een beeld te geven hoeveel studenten er daadwerkelijk bereid zijn hun afval te scheiden.’

Wat is je eigen betrokkenheid bij dit thema?

‘Het idee van de petitie komt van mij, maar ik ben ook lid van GroenLinks en heb ze gevraagd om mee te kijken en te helpen. Daarnaast heb ik interesse in duurzaamheid, dat laat mijn lidmaatschap van GroenLinks al wel zien. De UT is trouwens uniek, want afvalscheiding valt in de gemeente onder Twente Milieu, maar dat geldt  weer niet voor het ophalen van afval op de campus. Hier heeft de gemeenteraad dus geen invloed op. GroenLinks heeft aangegeven dat ze me steunen in mijn initiatief.’

Wat hoop je te bereiken?

‘Ik hoop dat de petitie aangeeft dat studenten bereid zijn om hun afval te scheiden en dat er hierdoor meerdere afvalbakken op de campus komen. Als er zowel bakken voor plastic als GFT komen, zou dat natuurlijk geweldig zijn. Maar alleen GFT is ook al een mooi doel.’

Denk je dat dit haalbaar is?

‘Ik hoop het. Ik denk dat wanneer studenten de keuze hebben om hun afval te scheiden, ze dit ook eerder zullen doen. Zo kunnen we immers met zijn allen een steentje bijdragen aan meer duurzaamheid op de campus.’ 


De petitie is hier te tekenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.