TU Eindhoven wordt Engelstalig

Als het aan het bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven ligt, wordt het Engels vanaf 2020 de officiële voertaal aan de universiteit. Andere universiteiten met veel internationale studenten en medewerkers houden het bij twee talen.

‘Het uitgangspunt is dat we aan de TU/e in het Engels gaan schrijven en spreken. We communiceren dan alleen nog in het Nederlands als het kan’, zegt beleidsmedewerker Lilian Halsema op nieuwssite Cursor. Bijvoorbeeld tijdens een vergadering waar iedereen Nederlandstalig is.

Ook de schriftelijke communicatie zal volgens haar straks in het Engels gaan, ‘behalve als bijvoorbeeld het samenwerken met externe partners of juridische voorschriften vereisen dat in het Nederlands wordt gecommuniceerd – of als de doelgroep waarvoor je schrijft alleen uit Nederlandstaligen bestaat.’

Met de keuze om geheel op het Engels over te schakelen wil de TU/e de toegankelijkheid van onder meer de medezeggenschap vergroten en voorkomen dat de taal de communicatie en de gemeenschapsvorming in de weg staat. ‘Bij het wetenschappelijk personeel is de voertaal al grotendeels Engels en bijna alle TU/e-opleidingen zijn Engelstalig. Alleen het bestuur, de diensten en de medezeggenschap communiceren nog vooral in het Nederlands’, aldus Halsema.

De Nederlandse taal zal volgens haar niet worden verwaarloosd. ‘We moeten ook faciliteren dat met name studenten goed Nederlands leren spreken en schrijven. Dat kan door cursussen, maar ook bijvoorbeeld door een keuzevak in het Nederlands aan te bieden.’ Het plan wordt volgende week in de universiteitsraad besproken. Raadsleden wilden nog niet reageren bij Cursor.

Tweetalig

De Wageningen Universiteit, met eveneens veel internationale studenten en docenten, is tweetalig. ‘Engels is de voertaal waar dat nuttig en zinvol is’, zegt woordvoerder Simon Vink. ‘De studentenraad heeft voor Engels gekozen, maar in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad spreekt iedereen zijn eigen taal en wordt er getolkt. Het idee is dat er niemand wordt buitengesloten. Om die reden worden ook de Nederlandse beleidstukken van het bestuur in het Engels vertaald en is ook universiteitsblad Resource tweetalig.’

Alle medewerkers van de universiteit – dus niet alleen de docenten – kunnen hun Engels laten bijscholen. De Wageningse masteropleidingen zijn Engelstalig en vanaf volgend studiejaar geldt dat ook voor in totaal zeven bacheloropleidingen.  ‘De voertaal onder de wetenschappers is Engels, de lingua franca van nu. Als je als wetenschapper een breder platform wil dan De Wereld Draait Door zit er weinig anders op’, aldus Vink.

Verhit

Ook de Universiteit Maastricht, waar maar liefst de helft van de studenten uit het buitenland komt, is officieel tweetalig. Veel beleidsstukken worden alleen nog in het Engels geschreven en de voertaal in de medezeggenschap is vaak Engels, zelfs als er alleen Nederlandse deelnemers zijn.

Mogelijk onder druk van de verhitte discussie over de verengelsing van het hoger onderwijs heeft het college van bestuur onlangs nieuw taalbeleid geformuleerd, waaruit universiteitsblad Observant citeert. De keus voor Engels of Nederlands in het onderwijs moet volgens het bestuur afhangen van inhoud en doel van de studie. Als die opleidt voor de internationale arbeidsmarkt, dan is Engels de beste optie.

Daarnaast wil het bestuur dat er meer aandacht komt voor het soms gebrekkige Nederlands van Nederlandse studenten en moeten ook buitenlandse docenten ‘in het Nederlands kunnen functioneren’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.