Minister kritisch over Engels in hoger onderwijs

Soms kiezen opleidingen alleen maar voor Engelstalig onderwijs om extra studenten te trekken, vreest minister Van Engelshoven. Die neiging wil ze bestrijden, zei ze vrijdagmiddag na de ministerraad.

Photo by: Nia Palli

Steeds heviger ligt de verengelsing van het hoger onderwijs (en dan met name aan de universiteiten) onder vuur. De Tweede Kamer wil graag met de minister in debat en dringt aan op spoed. De minister nam daar alvast een voorschot op na de ministerraad van vandaag.

'Verkeerde ontwikkeling'

‘Wat je nu wel ziet is dat er kennelijk de drang ontstaat om opleidingen Engelstalig te maken louter en alleen om het aantal studenten op te krikken’, zei Van Engelshoven tegen een verslaggever van De Telegraaf. ‘En dat vind ik een verkeerde ontwikkeling.’

Ze heeft de opleiding psychologie van de Universiteit van Amsterdam om opheldering gevraagd over de keuze van de voertaal, zei ze. Die opleiding heeft een numerus fixus ingesteld om de toestroom van studenten in te dammen, maar is tegenwoordig wel Engelstalig. Nu hebben zich twee keer zoveel buitenlandse als Nederlandse studenten aangemeld.

Kritisch volgen

‘We moeten het heel kritisch volgen’, vindt de minister. Universiteiten moeten van haar onderling in gesprek gaan over hun concurrentiestrijd om het aantal studenten: ‘Waar zijn we nu mee bezig en zijn we hier samen op de goede weg?’

Van Engelshoven zei overigens ook dat er heel goede redenen kunnen zijn om het Engels te gebruiken op universiteiten, bijvoorbeeld vanwege de internationale arbeidsmarkt.

'Perverse prikkels'

Ze zal de groeiende kritiek op de verengelsing van het onderwijs meenemen als ze opnieuw naar de financiering van het hoger onderwijs gaat kijken, zegt ze. Ze wil weten of er ‘perverse prikkels’ in zitten om met Engelstalig onderwijs extra bekostiging te krijgen.

Ze wil niet dat de groei van het aantal internationale studenten ‘zo ongebreideld gaat dat het ten koste gaat van de toegankelijkheid voor anderen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.