‘Duurzaamheid UT zichtbaar maken’

| Rense Kuipers

Zichtbaar maken wat UT’ers doen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dat is het doel van een borrel, op 11 januari in het DesignLab. Volgens Mariëlle Winkler, een van de initiatiefnemers, kan zo’n inventarisatie ook helpen bij het gehonoreerd krijgen van internationale projectvoorstellen.

Wat kunnen mensen van het evenement verwachten?

Winkler: ‘Het draait om CSR, Corporate Social Responsibility. Aan de ene kant willen we in de volledige breedte in kaart brengen wat studenten en medewerkers doen op dit gebied. Daarnaast willen we al die activiteiten koppelen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Denk daarbij aan hoogwaardig onderwijs, duurzame energievoorziening en goede gezondheid. Om daarop in te haken, zijn er bijvoorbeeld pitches van hoogleraar Development Studies Joy Clancy, studenten industrieel ontwerpen en vertelt Pre-U directeur Pieter Boerman over duurzame samenwerking in het onderwijs.’

Vanwaar dit initiatief?

‘Het is de eerste keer dat we zoiets organiseren. Vanuit het idee dat we als UT ontzettend veel doen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Maar al die activiteiten zijn nog niet bepaald zichtbaar.’

Wat voor voordelen biedt het om duurzaamheid wel zichtbaar te maken?

‘Sowieso op het gebied van profilering. Zo laat je als universiteit duidelijk zien dat je met het thema bezig bent. Daarnaast is deze inventarisatie een opmaat voor een zelfinventarisatie. We willen namelijk voldoen aan ISO 26000, een internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voldoen we daaraan, dan kan het onze onderzoekers helpen bij het binnenhalen van internationale subsidies. Met ISO 26000 druk je in feite een stempel op een onderzoeksvoorstel: je laat zwart-op-wit zien dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat.’

Wanneer is dit evenement geslaagd?

‘Als we een mooie start van een inventarisatie hebben kunnen maken. Maar het is vooral belangrijk dat UT’ers met elkaar in gesprek gaan. We hopen op interactie tussen een brede afspiegeling van de gemeenschap: studenten, wetenschappers en ondersteunend personeel vanuit alle geledingen. Zo kunnen we elkaar ook inspireren.’


De borrel vindt op donderdag 11 januari, van 16.00 uur tot 17.30 uur in het DesignLab.