4 ton voor onderzoek zelfcompassie bij kankerpatiënten

| Rense Kuipers

KWF Kankerbestrijding trekt bijna 4 ton uit voor UT-onderzoek naar gezondheidstechnologieën die kankerpatiënten ondersteunen. Hoogleraar Mental Health Promotion Ernst Bohlmeijer is hoofdaanvrager van het project.

Op de foto: hoofdaanvrager Ernst Bohlmeijer.

Bohlmeijer en collega’s van de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie willen de mentale veerkracht van patiënten versterken in de eerste maanden na de diagnose van kanker. De term zelfcompassie staat daarin centraal.

Een zogeheten zelfcompassie-interventie is volgens de onderzoekers effectief gebleken bij verschillende doelgroepen, maar er is op dit gebied nog weinig onderzoek gedaan onder kankerpatiënten. Met behulp van mHealth (mobile health, zoals apps op tablets, telefoons en smartwatches) hopen de UT-onderzoekers op een laagdrempelige manier ervoor te zorgen dat kankerpatiënten beter omgaan met hun ziekte en dat hun kwaliteit van leven verbetert.

KWF Kankerbestrijding honoreerde in totaal 39 oncologische onderzoeksprojecten en steekt daar ruim 20 miljoen euro in.