4TU investeert in Nationale Wetenschapsagenda

| Rense Kuipers

De 4TU.Federatie, met daarin ook de UT, trekt 19 miljoen euro uit voor onderzoek dat past binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Daarmee conformeren de vier technische universiteiten zich aan de landelijk ingezette koers.

Ruim driehonderd wetenschappers binnen de technische universiteiten geven aan wel oren te hebben naar het indienen van onderzoeksvoorstellen binnen een van de zeven thema’s, waar de 4TU.Federatie op inzet. Verder is het geld met name bedoeld om jonge, talentvolle wetenschappers zoals tenuretrackers aan te stellen om invulling te geven aan onderzoek binnen de gekozen thema’s.

Title

  • High tech to feed the world
  • Robotics
  • Sensing Science and Technology
  • Health & Vitality
  • Resilience
  • Advanced Materials
  • Energy Conversion & Storage

De Nederlandse universiteiten krijgen geen extra geld van de overheid om dit te doen. Het prijskaartje van de Nationale Wetenschapsagenda komt neer op 87 miljoen euro per jaar. Dat geld komt normaliter vrij uit de ‘promotiebonus’ die universiteiten eerst kregen, per proefschrift. Daar is een maximum voor gekomen, zodat er geld beschikbaar komt voor invulling van de Nationale Wetenschapsagenda.

De Nationale Wetenschapsagenda startte in 2015 vanuit het idee dat iedere Nederlander vragen kon stellen aan ‘de wetenschap’. Dat gebeurde: Nederlanders dienden meer dan 11 duizend vragen in. Die duizenden vragen werden verwerkt tot meer dan honderd vragen, verspreid over 25 thema’s.