Meer alumni geven aan Universiteitsfonds

| Rik Visschedijk

Het aantal donaties aan de jaarcampagne van het Universiteitsfonds zit flink in de lift, blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarrekening 2016. Het aantal giften steeg naar 689 ten opzichte van 464 in 2015.

Photo by: Arjan Reef
Directeur van het Universiteitsfonds Maurice Essers (links) en oud-voorzitter Herman Hazewinkel.

In 2015 ontving het Universiteitsfonds 47 mille aan donaties. Het afgelopen jaar was dat 67.709 euro. Bescheiden bedragen in vergelijking met het totale fondsvermogen van 1,5 miljoen euro. ‘Maar het is wel een belangrijke post’, zegt Maurice Essers, manager alumni & development office en directeur UFonds. ‘Van oudsher belegden we een deel van ons vermogen, maar de laatste jaren haalden we daar nauwelijks rendement op. Daarom besloten we in 2014 in te zetten op fondsenwerving.’

470.000 euro per jaar

Opvallend in de jaarrekening: het aantal donaties en bijdragen nam toe, maar het totaalbedrag ervan loopt 15 mille terug ten opzichte van 2015 en komt uit op 470 duizend euro per jaar. Dat komt volgens Essers door het beëindigen van bijzondere leerstoelen. ‘Het bedrijfsleven bekostigde die leerstoelen via het universiteitsfonds.’ De leerstoelen zijn inmiddels allemaal omgezet in een reguliere leerstoel of stopgezet. ‘Dat geld gaat nu direct de faculteiten in en missen wij op onze balans.’

Naar de 1500 donaties

Het aantal giften aan de jaarcampagne staat dit jaar staat op 718. Het einddoel is 1500 donaties in 2020. ‘Ambitieus’, zegt Essers. ‘We spiegelen ons daarmee aan de beste universiteiten in de Verenigde Staten waar zo’n vier procent van de alumni doneert. Dit jaar willen we 1000 donaties halen. Hiervoor hebben we een ervaren fondsenwerver, Josine Meerburg, aangetrokken. Zij vult deze functie nu voor het derde jaar in.’

Professionalisering

De toegenomen donaties komt door de professionalisering van de aanpak. ‘Eerder stuurden we jaarlijks een donatieverzoek aan alumni, nu kunnen mensen aan een specifiek doel geven. We doen ook meer aan follow-up en persoonlijk contact. Een reminder of bedankje. En in 2016 zijn we begonnen met een belcampagne. UT-studenten vragen alumni telefonisch om een donatie. Een ander belangrijk instrument is ons crowdfundingplatform.’

Relatie opbouwen

Bij de particuliere giften gaat het om relatief kleine bedragen tot 2500 euro. Is het niet verstandiger om in te zetten op een paar grote, gulle gevers? Essers: ‘Natuurlijk doen we dat ook. Maar onderschat het belang van de ‘kleine’ gever niet, samen ook een mooie som. En we zien dat mensen die beginnen met een klein bedrag later meer geven. Het gaat bijna altijd om de relatie die je opbouwt. Daar investeren we in.’