Ondertussen deze zomer…

| Hoger Onderwijs Persbureau

Er is nog steeds geen nieuw kabinet, er zijn nog geen kernraketten afgevuurd in Azië en de Nederlandse economie trekt weer aan. Maar wat gebeurde er deze zomer in het hoger onderwijs?

Illegale kamerverhuur

Stiekem je studentenkamer verhuren via Airbnb? Mooi niet, zegt studentenhuisvester SSH, die kamers verhuurt in onder meer Utrecht, Groningen, Maastricht en Rotterdam. Drieëntwintig studenten meldden zich vrijwillig, van wie er negentien een waarschuwing kregen en er vier een schadevergoeding moesten betalen. Vijftien studenten meldden zich niet, maar liepen toch tegen de lamp. Zes van hen werden direct uit hun kamer gezet.

Brave ontgroening in Groningen

Ze zullen wel geschrokken zijn, de Groningse studentenverenigingen. Na alle ophef rond de ontgroening heeft Vindicat beterschap beloofd. Dus dit jaar zal er niemand op het hoofd van een aspirant-lid gaan staan en tijdens het introductiekamp is de helft van alle begeleiders nuchter. Vindicat is dit jaar ‘een nog veiligere vereniging’, zegt het bestuur tegen dagblad Trouw.

Nederlandse universiteiten pieken in Shanghai Ranking

Nederlandse universiteiten doen het bijzonder goed in een bekende wereldranglijst van universiteiten: de Shanghai Ranking. Utrecht staat het hoogst en klimt van plaats 65 naar 47. Groningen profiteert van de Nobelprijs voor chemicus Ben Feringa en stijgt van 72 naar 59. De UT blijft tussen plek 301 en 400 staan.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is tot de beste honderd doorgedrongen (73) en passeert de Universiteit Leiden (88). Op nummer één staat nog altijd de Amerikaanse Harvard University. De ranking is gebaseerd op de wetenschappelijke prestaties van medewerkers en alumni, zoals het aantal Nobelprijzen en publicaties in de tijdschriften Nature en Science.

Meer universitair opgeleide leraren

De universiteiten moeten hun studenten aanmoedigen om leraar te worden, vindt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Op middelbare scholen gaan steeds meer academici met pensioen. Leerlingen zouden daardoor minder goed worden voorbereid op een universitaire studie.

Het collegegeld voor het extra jaar van de lerarenopleiding kan omlaag, suggereert de KNAW. Bovendien kunnen de universiteiten een aantal didactiekvakken al aanbieden tijdens de reguliere bachelor- en masteropleiding. In het advies beperkt de KNAW zich tot de universiteiten. Ze zegt niet hoe hogescholen meer eerstegraadsdocenten kunnen opleiden.

Frauderende oud-directeur Rotterdam in hoger beroep

De oud-directeur van de Rotterdam Business School (Hogeschool Rotterdam) is veroordeeld tot een jaar cel en terugbetaling van honderdduizend euro. Hij werd schuldig bevonden aan oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering en witwassen. De man gaat in hoger beroep.

Cambridge University Press geeft toe aan Chinese druk

Op verzoek van de Chinese regering heeft Cambridge University Press ruim driehonderd politiek gevoelige artikelen verwijderd van de Chinese website van haar tijdschrift voor Chinastudies.

Dat zou de uitgever hebben gedaan, zodat de rest wél online blijft. Maar wetenschappers zijn boos over de censuur. Ze hebben vandaag een petitie gelanceerd en dreigen met een boycot van de uitgeverij.

Britse schulden

Het Verenigd Koninkrijk verhoogt de rente op studieleningen van 4,6 procent naar 6,1 procent. Als ook het collegegeld omhoog gaat, hebben studenten bij hun afstuderen een schuld van bijna zesduizend pond aan alleen al rente, berekende het Britse Institute for Fiscal Studies.

Het Britse ministerie van Onderwijs benadrukt dat studenten ‘alleen terug hoeven te betalen wat ze zich kunnen veroorloven’. Oppositiepartij Labour is fel tegen de verhoging en zegt dat de schuld na afstuderen al torenhoog is. In juli werd bekend dat Engelse studenten die dit jaar aan een studie beginnen, met een gemiddelde studieschuld van maar liefst vijftigduizend pond eindigen. Meer dan driekwart van hen kan die lening niet op tijd terugbetalen.

Zet Trump het mes in positieve discriminatie?

Amerikaanse topuniversiteiten vrezen dat president Donald Trump een einde wil maken aan positieve discriminatie bij de selectie van studenten. Onder meer zwarte studenten zouden dan minder snel worden toegelaten.

Topuniversiteiten als Harvard willen graag een gemengde studentenpopulatie en dat lukt: nog maar de helft van alle eerstejaars aan Harvard is blank. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat nu het toelatingsbeleid van universiteiten onder de loep nemen, meldt The New York Times. Niet alleen blanke, maar ook Aziatisch-Amerikaanse jongeren zouden worden achtergesteld, is de gedachte, en daar moet misschien iets aan gebeuren.

154 Veni-beurzen voor jonge wetenschappers

Eind juli maakte onderzoekfinancier NWO bekend dat 154 pas gepromoveerde wetenschappers een Veni-beurs ter waarde van maximaal 250 duizend euro hebben ontvangen.

Met dat geld kunnen ze drie jaar lang onderzoek doen naar uiteenlopende onderwerpen als de vorming van sterrenstelsels, het verband tussen liefde en seks bij intieme relaties onder jongeren en de voorkoming van enkel- en knieblessures door ‘motorisch leren’. Van de 1.127 ingediende voorstellen werd 13,7 procent gehonoreerd. Vijf UT-onderzoekers kregen een Veni. Maar liefst 24 beurzen gaan naar de Universiteit Utrecht of haar medisch centrum.

Jonge wetenschappers bij Wageningen Universiteit en de TU Eindhoven sleepten bovengemiddeld veel Veni’s in de wacht: zo’n twintig procent van hun aanvragen is toegekend. Tilburg, Maastricht, Delft en de Vrije Universiteit scoorden volgens NWO onder het gemiddelde.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.