Lijsttrekkersdebat op het plein

| Mathijs de Ruiter

Wat vinden de studentenlijsttrekkers van UReka, PvdUT en DAS van het TOM-onderwijs en internationalisering? Wie liet het sterkst zien waar hun partij voor staat? Vanmiddag vond, midden op het O&O-plein, het jaarlijkse lijsttrekkersdebat voor de verkiezingen van de Universiteitsraad plaats.

Photo by: Arjan Reef

De lijsttrekkers Vincent Witmond (PvdUT), Julia Brevoord (DAS) en Willemijn Luiten (UReka) stonden op een zonnig O&O-plein tegenover een groot publiek. Tijdens het debat, georganiseerd door U-Today en Studium Generale, lieten de partijen horen waar zij voor staan en hoe ze dit willen bereiken. Internationalisering is daarbij een hot item. De eerste stelling was dan ook dat alle verenigingen van de UT naar Engels moeten overstappen. UReka was hierover duidelijk: ‘Iedereen moet zich welkom voelen bij een vereniging. De universiteit moet hierbij ondersteunen’, aldus Luiten. Brevoord gaf aan dat Engels als voertaal maken tot verzet kan leiden.

Engels in colleges en TOM

Over de tweede stelling, over de kwaliteit van het Engels tijdens colleges, zei Witmond: ‘De kwaliteit van het Engels moet omhoog, maar als Nederlands de kwaliteit van het onderwijs hoger houdt, blijf dan bij Nederlands.’ Ondanks dat de andere lijstrekkers hiermee eens leken te zijn, was er ook verdeeldheid. ‘Wat doen wij als studenten aan ons Engels? De universiteit en wij als studenten moeten allen onze Engels verbeteren en het Engelse onderwijs moet beter’, aldus Brevoord. De verschillen tussen de partijen bleken ook uit de stelling over deelbare modules binnen het TOM. Brevoord gaf aan dat TOM gered is. Witmond zou graag parttime studeren mogelijk maken, en wil af van het 15ec-alles-of-niets-principe. Ook Luiten ziet ruimte voor verbetering. ‘Met TOM is een stap vooruitgezet maar er moet meer duidelijkheid zijn voor de student.’

Huisvesting

De stelling over omgekeerde coöptatie, een regeling om internationale studenten te helpen huisvesting te vinden, bleek ook voer voor discussie. Uit het publiek kwam de opmerking dat er niet voldoende plekken zijn voor huisvesting. ‘We moeten aankomende jaren de internationale studenten volgen om na te gaan hoeveel huizen erbij moeten komen’, aldus Witmond. Luiten is van mening dat het vullen van een leeg huis met internationale studenten een goed begin kan zijn en Brevoord stipte aan dat de omgekeerde coöptatie allang van de baan is.

Onderwijs is nummer één

Na de redevoeringen over informatievoorzieningen vanuit de UT merkte een Engelstalige studente uit het publiek op dat zij zich niet gehoord voelde. Dit wakkerde de discussie over internationalisering opnieuw aan. Dit, en het onderwijs, blijken voor de partijen speerpunten te zijn. Witmond van de PvdUT richt zich veel op de sportverenigingen, aanpassingen van het TOM en de mogelijkheid tot parttime studeren. Luiten zet zich met UReka in voor flexibiliteit en de kwaliteit van het onderwijs. Ook Brevoord van DAS heeft dit hoog in het vaandel staan. ‘Onderwijs is nummer 1!’

Het maakt het stemmen voor de student er niet gemakkelijker op. De digitale stembussen zijn geopend vanaf 29 mei en sluiten op 2 juni.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.