'Je bent aanjager van het netwerk'

| Sandra Pool

CvB-voorzitter Victor van der Chijs is benoemd tot voorzitter van het European Consortium of Innovative Universities, ECIU. Hij wil de verbinding tussen onderzoek en het bedrijfsleven verder versterken, ECIU als een brand neerzetten en invloed uitoefenen op de agendasetting van FP9, de opvolger van Horizon 2020.

U bent voor deze functie gevraagd, hoe gaat zo’n proces?

‘De vorige voorzitter had geen bestuursfunctie meer aan een universiteit en moest stoppen. Ze zochten een vervanger en vroegen mij omdat ik sinds het voorjaar van 2016 vicevoorziter ben.’

U zei ja...

‘Klopt. Dat heb ik met een goede reden gedaan. ECIU is een interessant, groot netwerk. Het bestaat uit twaalf universiteiten die samenwerken, kennis delen, studenten uitwisselen, gezamenlijke programma’s aanbieden, de joint degrees, en een leiderschapscursus aanbiedt. Er gebeurt veel en als voorzitter ben je in staat om zelf op de knoppen te drukken.’

Wat gaat u dan doen?

‘Je bent als voorzitter aanjager van het netwerk. Wij zetten in op nog meer samenwerking en uitwisseling. Daarnaast willen we ECIU ook neerzetten als een brand en beter uitdragen wat het consortium doet. Medewerkers van partneruniversiteiten moeten het interessant gaan vinden om bij andere deelnemende partijen te werken of op uitwisseling te gaan.’

Daarnaast willen we ervoor zorgen dat we in Brussel gehoord worden. We zitten bijna op de helft van Horizon 2020 en we kijken al weer verder. De opvolger, het nieuw Europese frameworkprogramma FP 9 komt er aan. Wij willen als consortium actief de agenda beïnvloeden. Het is van belang dat de thema’s die op de FP9-agenda komen te staan, aansluiten bij de thema’s die wij als universiteiten hebben. Samenwerken met het bedrijfsleven, ondernemerschap en valorisatie staan centraal. Het is belangrijk dat deze onderwerpen terugkomen in een nieuwe frameworkprogramma voor onderzoek en onderwijs. Daar wil ik graag een actieve rol inspelen.’

Wat levert ECIU op als je naar de UT kijkt?

‘Een goed voorbeeld is het Twents Onderwijs Model. ECIU-partner Aalborg University was hiervoor de grote inspiratiebron. En niet alleen voor ons. Collega’s van de Tecnológico de Monterrey uit Mexico bekijken momenteel ook of dit onderwijsmodel iets voor hen is. Zij brengen werkbezoeken aan ons en aan de collega’s in Denemarken.’

‘Het consortium brengt dus zeker iets en het is de verwachting dat de samenstelling nog gaat veranderen. Van twee universiteiten namen we onlangs afscheid. Een onderwijsinstelling in Zuid-Rusland en één uit Polen. Twee nieuwe leden meldden zich aan: Tampere University of Technology uit Finland en de University of Nottingham, Engeland. Twee jonge, innovatieve en ondernemende universiteiten die passen bij het netwerk. En we verwachten nog meer aanmeldingen, maar dan uit zuid-Europese hoek.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.