Kabinet: kinderbijslag minderjarige studenten niet nodig

Minderjarige studenten lopen voor vijftien miljoen euro kinderbijslag mis. Dat is niet erg, vindt demissionair minister Bussemaker. Ze kunnen immers lenen bij de overheid.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Vroeger was het een ruil. Ouders kregen kinderbijslag voor hun minderjarige kinderen, maar die werd stopgezet als hun kinderen gingen studeren. Die kregen immers een basisbeurs.

Kassa!

Maar de basisbeurs is in 2015 afgeschaft. Minderjarige studenten krijgen van de overheid geen geld meer, terwijl hun ouders ook geen recht meer hebben op kinderbijslag. Het televisieprogramma Kassa! stelde dit een maand geleden aan de kaak.

Minister Bussemaker wil er niets aan veranderen, antwoordt ze op Kamervragen van de Socialistische Partij. Studenten krijgen ook een ov-kaart en eventueel een aanvullende beurs. ‘Ik deel dan ook niet de mening dat ouders en hun kinderen erop achteruitgaan op het moment dat minderjarige studenten gaan studeren.’

Direct aanspraak

Volgens berekeningen van het ministerie van Onderwijs gaat het om 22.500 minderjarige studenten. Als ze niet waren gaan studeren, zouden ze nog vijftien miljoen euro aan kinderbijslag hebben ontvangen.

Eén ding gaat wel verbeteren. Vanaf 1 september kunnen minderjarige studenten direct aanspraak maken op studiefinanciering als ze gaan studeren. De kinderbijslag van hun ouders loopt dan nog een maand door, want die wordt in blokken van drie maanden uitbetaald. Vroeger mocht dat niet overlappen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.