De hele UT gaat afval scheiden

| Rense Kuipers

Geen prullenbakken meer bij de bureaus, maar een stukje lopen naar ‘afvaleilanden’ op centrale plekken. Het Facilitair Bedrijf (FB) wil dit jaar in alle gebouwen op de UT nieuwe afvalbakken plaatsen. Het doel is om afval beter te scheiden.

Photo by: Freeimages.com

‘De afvalbakken moeten voor de zomer in een nog te bepalen groep gebouwen staan’, vertelt Nico Pariënte van het Facilitair Bedrijf. ‘Na de zomer vindt dan een verder uitrol plaats.’

Nieuwe aanbesteding

Mensen in de Vrijhof scheiden al sinds 2014 hun afval in vier stromen: papier, PMD (plastic, metaal, drankverpakking), gft en restafval. Het Facilitair Bedrijf noemde dit pilotproject een succes. In de Vrijhof werd de hoeveelheid restafval ongeveer met de helft teruggedrongen.

Het plan was om vorig jaar dit pilotproject een vervolg te geven in de rest van de UT-gebouwen. Dat moest even wachten. Pariënte: ‘Er kwam een nieuwe aanbesteding voor de afvalverwerking aan. We besloten deze manier van afval scheiden mee te nemen in het programma van eisen voor de nieuwe afvalverwerker SUEZ.’

Wie als eerst?

Het FB trof in aanloop hiernaartoe al voorbereidende maatregelen: Losse containers zijn vervangen om de nieuwe afvalstromen een plek te geven.

De nieuwe afvalbakken voor in de gebouwen staan nu volgens Pariënte ‘in de fabriek’ te wachten. ‘De gesprekken over wie nu als eersten de afvalbakken in de gebouwen krijgen zijn inmiddels gestart.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.