Catering op de UT, wat gaat er veranderen?

| Rense Kuipers

De UT sluit voor de zomer van 2018 een nieuw contract af voor de catering. Dat betekent een nieuwe Europese aanbestedingsronde, met een bijbehorend programma van eisen. Het behoefteonderzoek onder UT’ers is inmiddels afgerond.

Photo by: Arjan Reef

Huidige cateraar Sodexo verzorgt tegen die tijd dan tien jaar (acht jaar plus een verlenging van twee jaar) het aanbod van eten en drinken op de campus. Of dat over anderhalf jaar nog steeds zo is, is niet zeker; bij een Europese aanbesteding maakt iedere partij evenveel kans.

Prijs en kwaliteit

Onlangs is onderzoek gedaan naar de behoefte van UT’ers. Ruim 1600 mensen vulden een online enquête in. Ongeveer de helft van die groep bestond uit medewerkers, de andere helft studenten, onder wie ruim 200 internationale studenten. Vervolgens waren er groepssessies met studenten en medewerkers die daaraan wilden deelnemen.

Eveline Kuypers, projectleider namens het Facilitair Bedrijf, licht de resultaten toe: ‘Prijs en kwaliteit staan voorop bij de mensen. Het merendeel wil een gezond, vers en gevarieerd aanbod. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen en het aanbieden van meer verschillende restaurantconcepten worden genoemd.’

Verschillen in wensen

Qua bezoekersaantallen zijn de Waaier en Horst het populairste, blijkt uit het onderzoek. Het huidige aanbod voldoet bij meer dan de helft van de mensen die de enquête invulde aan de wensen.

Internationale studenten zijn het minst tevreden over het huidige aanbod. Sowieso vinden studenten het eten en drinken te duur. De wensen verschillen per groepen UT’ers, vertelt Kuypers: ‘Buitenlandse studenten willen elkaar graag ontmoeten en genieten, terwijl Nederlandse studenten een plek willen waar ze snel hun boterhammen kunnen opeten. Medewerkers kopen vooral gezonde producten, maar zouden graag een familieconcept zien; een gezinsvriendelijk restaurantaanbod. Bij de wensen van gasten valt vooral op dat er nogal wat speciale voorkeuren zijn, maar we zullen toch rekening moeten houden met bepaalde budgetten.’

Vertaling

De eerstvolgende stap in het proces is de vertaling van het behoefteonderzoek naar een programma van eisen. Dat gebeurt onder leiding van externe adviseurs. Vervolgens kunnen partijen zich ‘via Brussel’ inschrijven.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.