Keuzegids: drie topopleidingen, vier onvoldoendes

| Rense Kuipers

De Keuzegids Universiteiten 2017 zet de UT landelijk gezien op een achtste plaats. Drie bacheloropleidingen scoren het predicaat ‘topopleiding’. Daartegenover staan vier onvoldoendes. De gids zegt dat veel UT-studenten de studielast – nog steeds – als hoog ervaren.

Topopleidingen op de UT zijn technische natuurkunde (score van 82/100), scheikundige technologie (78) en University College ATLAS (78). Technische natuurkunde en scheikundige technologie krijgen voor het vijfde jaar op rij dit predicaat.

Onvoldoendes zijn er opnieuw voor civiele techniek (52), European Public Administration (54) en International Business Administration (54). Psychologie scoort met 46 punten het laagst van alle UT-opleidingen en alle psychologieopleidingen van Nederland.

‘Studielast erg zwaar’

De UT heeft 2,5 punten meer dan vorig jaar. Met nu een gemiddelde van 60 punten voor 19 beoordeelde bacheloropleidingen, lijkt de universiteit na twee zeer nipte voldoendes weer in de lift te zijn. De Keuzegids stelt dat de UT een tijd sterke kwaliteit had, maar dat studenten de laatste tijd kritischer zijn geworden.

‘Voornamelijk de minder harde bèta-opleidingen, zoals de sociaalwetenschappelijke opleidingen krijgen veel kritiek van studenten. Daarnaast vinden de studenten de studielast erg zwaar’, zo oordeelt de gids.

Veelheid toetsen terugdringen

Rector Ed Brinksma reageert: ‘De ervaren studiedruk is geen one size fits all-fenomeen. Binnen opleidingen wordt hard gewerkt om dit aan te pakken, bijvoorbeeld door de veelheid van toetsen terug te brengen. Ik verwacht dat dit op basis van het volgende meetmoment – de Nationale Studenten Enquête – bij de volgende Keuzegids ook te zien zal zijn.’

Brinksma zegt niet tevreden te kunnen zijn over de lage beoordeling van de gids voor de opleiding psychologie. ‘Juist omdat dit al een tijd speelt, zijn we veelvuldig in overleg geweest en heeft de opleiding veel gedaan om zich te verbeteren. Paradoxaal is het wel dat de opleiding niet goed scoort, maar qua instroom wel de grootste groeier is.’

‘Georganiseerde teleurstelling voorkomen’

Brinksma vermoedt dat het ligt aan de technische context van de UT-opleiding psychologie, tegenover de klinische aanpak bij algemene universiteiten. ‘Opmerkelijk is het verschil in het negatieve oordeel van studenten en het neutrale expertoordeel voor de opleiding. Ik denk dat we nog scherper moeten inzetten op matching en verwachtingsmanagement bij aankomende studenten. Niet bedoeld om mensen te weren, maar als voorlichting wat je aan deze universiteit te wachten staat. Zo kun je hopelijk georganiseerde teleurstelling voorkomen.’

Spiegel

De rector is trots op het gegeven dat acht UT-bacheloropleidingen landelijk gezien het beste in hun categorie scoren. ‘Daar heb ik erg veel respect voor en die opleidingen wil ik daarmee ook van harte feliciteren. Het lijkt erop dat we het nieuwe onderwijsmodel beter onder de knie hebben gekregen.’

Verder zegt Brinksma tevreden te zijn met de systematiek die de Keuzegids hanteert, zij het met een kanttekening. ‘Zonder alles weg te willen relativeren, dit soort cijfers zijn als dagkoersen. Het predicaat topopleiding kun je ook zomaar kwijtraken. Toch zijn deze cijfers een spiegel waar we zeker in kijken om ons onderwijs te beoordelen en te verbeteren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.