Tenure trackers krijgen startpakket

| Rense Kuipers

Nieuwe tenure trackers op de UT krijgen een startpakket aangeboden. Het college van bestuur wil hiermee de aantrekkingskracht van de UT vergroten en talentvolle wetenschappers aan zich binden.

De tenure track is een instrument bedoeld voor talentvolle wetenschappers van wie de verwachting is dat ze door kunnen groeien tot hoogleraar. Zo krijgen ze onder andere extra budget en begeleiding aangeboden.

Ongelijkheid

Met deze maatregel binnen het tenure track-beleid wil de UT één lijn trekken op het gebied van financiering voor tenure trackers, legt Maria Sjerps (beleidsadviseur HR) uit. ‘Sommige faculteiten stelden meer budget beschikbaar dan anderen, maar de UT wil op voorhand helder zijn naar wetenschappers. We vinden het belangrijk dat tenure trackers gelijke ondersteuning krijgen.’

Sjerps doelt daarmee ook op dat de dekking uit tweede en derde geldstromen, bijvoorbeeld subsidies die onderzoekers binnenhalen. ‘In sommige vakgebieden gaat dit makkelijker dan anderen. Deze start-up package kan ervoor zorgen dat de bekostiging van PhD-kandidaten niet alleen daarvan afhankelijk is.’

Meer plekken voor vrouwen

Een ander onderdeel van het UT-talentbeleid is dat de UTwist-regeling, bedoeld voor talentvolle vrouwelijke wetenschappers, wordt uitgebreid van twee naar vier posities. Sjerps: ‘Dit is bedoeld om diversiteit beter te organiseren en vrouwelijke wetenschappers meer mogelijkheden te bieden. We zetten UT-breed in op 20 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020.’

Selectiever systeem

Sjerps benadrukt daarnaast wat rector Ed Brinksma vorig jaar tijdens een universiteitsraadsvergadering zei. Het tenure track-systeem wordt selectiever. ‘De UT wil selectief en zorgvuldig omgaan met het binnenhalen van mensen’, vertelt Sjerps. ‘Onder het mom van talentmanagement willen we vooraf een professioneel en weloverwogen beslissing nemen.’