Centre for Scientific Computing wil zich laten zien

| Rense Kuipers

Het Twente Centre for Scientific Computing (TCSC) wil zich laten zien aan de buitenwereld. Stefan Luding, hoogleraar Multi-Scale Mechanics, is een van de zes oprichters. Hij roept op tot ‘brede en grootschalige samenwerking’ op het gebied van computational science.

Op de nieuwe website van TCSC valt al snel op dat er veel UT-geledingen (19 groepen) betrokken zijn. Niet alleen binnen Ludings eigen faculteit CTW, maar binnen alle vijf UT-faculteiten. ‘We zijn de reorganisatie van het UT-onderzoek voor’, zegt Luding, die hoopt het onderzoeksthema computational science te versterken.

Samenwerking stimuleren

Het draait volgens Luding om het stimuleren van samenwerking. Niet alleen binnen de UT, maar ook daarbuiten. ‘Op het gebied van onderwijs zijn we ingebed in TGS, de Twente Graduate School. Internationaal is er op dit gebied samenwerking met de universiteit van Delft, Münster en Harvard, waar dergelijke centers zijn geïnstalleerd.’

Luding ziet TCSC als een soort centraal aanspreekpunt. Hij roept daarom collega’s op om de website aan te vullen met hun eigen relevante informatie op het gebied van computational science. ‘Zo kunnen we onze expertise en krachten bundelen en inzichtelijk maken voor de buitenwacht. En kun je die expertise ook verkopen. We hopen dat de industrie sneller de juiste mensen weet te vinden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.