Eredoctoren: waarom zijn zij benoemd?

| Sandra Pool , Rense Kuipers

De UT viert dit jaar haar elfde lustrum. Dat wordt tijdens de officiële viering daarvan, de dies natalis op 25 november, extra luister bijgezet door eredoctoren te benoemen. Twee van hen zijn al door UT Nieuws geïnterviewd – Neelie Kroes en Edward Tufte. Die interviews verschijnen in het oktobernummer van UT Nieuws Magazine, morgen.

Waarom ze zijn benoemd? Dat vroegen we aan hun erepromotors Willem Jonker (EWI) en Menno-Jan Kraak (ITC).

Willem Jonker: Neelie Kroes

Willem Jonker, deeltijd hoogleraar secure datamanagement bij de faculteit EWI, is erepromotor van Neelie Kroes. Jonker kent Kroes met name uit de tijd dat zij Europees Commissaris voor de digitale agenda was.

‘Ik ben naast mijn hoogleraarschap CEO bij EIT Digital, een Europees publieke en private organisatie die zich bezighoudt met onderwijs gericht op ondernemerschap en het creëren en laten groeien van bedrijven. In die tijd kwamen we elkaar wel eens tegen, al had ik meer te maken met haar staf en ambtenaren.’

Direct raakvlak

Afgelopen juli nam Kroes afscheid als special envoy bij Startup Delta, een initiatief om startende ondernemers, overheden, kennisinstellingen, bedrijven en financiers met elkaar te verbinden. Tijdens dit ambassadeurschap bezocht zij meerdere malen de UT-campus.

Jonker: ‘Daar zie je ook een direct raakvlak met de UT en het ondernemende karakter van de kennisinstelling. En verder is mevrouw Kroes natuurlijk een publiek figuur. Ze is erg geëngageerd met ICT en onderwijs, ze is bijvoorbeeld groot voorstander van het leren coderen op jonge leeftijd. Daarnaast is ze een boegbeeld voor vrouwen in de techniek en met name in de IT.’

‘Tegenwoordig zit ze in een adviserende rol de Amerikaanse zakenbank Bank of America Merrill Lynch, en bij belangrijke IT-bedrijven, zoals Uber, het Amerikaanse netwerk voor particuliere taxiritten en ze is lid van bestuur van Salesforce, een cloud-software-bedrijf in de VS. En in Nederland heeft ze veel invloed vanwege haar politieke embedding en haar enorme staat van dienst.’

Menno-Jan Kraak: Edward Tufte

Het eredoctoraat voor Tufte is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten BMS en ITC. Voor erepromotor Menno-Jan Kraak, hoogleraar cartografie (ITC), was Tufte een inspiratie om een eigen boek te schrijven. Daarin draait alles om een kaart, getekend door de Fransman Charles Joseph Minard in 1869. Die kaart toont in een oogopslag meerdere facetten van de Franse invasie in Rusland (1812) en is volgens Tufte ‘misschien wel de beste infographic ooit gemaakt.’

Persoonlijk verhaal

Met zijn onderzoeksveld – de cartografische weergave van tijd, dynamiek en veranderingen – in het achterhoofd, wilde Kraak niet alleen kijken of hij met de kennis en technologie van vandaag de dag de kaart van Minard kon verbeteren, er zit ook een persoonlijk verhaal aan de kaart verbonden. ‘Ik kwam erachter dat een van mijn voorvaderen deel uitmaakte van de mars naar Moskou. Hij zat bij de reserves en is uiteindelijk omgekomen bij de Berezina-rivier, op de terugweg’, vertelt Kraak, die zelf naar die plek in Wit-Rusland is afgereisd. Of Minards kaart de beste is? Kraak: ‘Eigenlijk is geen enkele kaart de beste. Iedere kaart is namelijk met een bepaald doel voor ogen gemaakt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.