1,5 miljoen euro subsidie voor Twentse proeftuinen

| Rense Kuipers

De UT is nauw betrokken bij drie ‘proeftuin’-projecten, die in totaal een subsidie van anderhalf miljoen euro krijgen van de EU, het Rijk en de provincie. Het NanoLab en de High Tech Factory op de UT staan bij een van die projecten centraal.

Onder de noemer ‘Proeftuin Microfluïdische Systemen’ is het de bedoeling dat nanotechnologische en microfluïdische toepassingen grootschaliger worden geproduceerd. Daarom gaan vier ondernemingen aan de slag binnen dit project om onder andere een micropipet en een micronaald te ontwikkelen.

Robotica, data-uitwisseling

De proeftuinen zijn bedoeld voor ondernemers om de toepasbaarheid van nieuwe producten en prototypes te testen in een realistische marktsituatie. Zo is de UT ook betrokken bij het Robotics Experience Center in Almelo als proeftuin op het gebied van robotica en procesautomatisering. De derde proeftuin is het Secure Data Sharing Innovation (SDSI) in Hengelo, gericht op het veilig uitwisselen van data.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.