Woningnood internationale studenten groter dan anders

Het tekort aan geschikte kamers voor internationale studenten lijkt landelijk groter dan in voorgaande jaren. De UT garandeert onderdak voor deze groep.

Verschillende steden berichtten afgelopen week over het gebrek aan woonruimte voor buitenlandse studenten. In Breda bijvoorbeeld zitten ze tijdelijk in een hostel op kosten van Avans Hogeschool. In Den Bosch is de situatie nog nijpender: daar logeren volgens een medewerker vijftien studenten bij medestudenten. Volgens de studentenhuisvesters is dit geen goede reclame voor het Nederlandse hoger onderwijs.

Enschede

Voor Aivilė Miežytė uit Litouwen was het lang zoeken naar een kamer in Enschede. ‘Sinds juli ben ik samen met mijn vriend op zoek naar een kamer in Enschede. Dat zal er waarschijnlijk wel mee te maken hebben gehad, omdat er hier veel eenpersoonskamers worden aangeboden – en mensen zoeken vooral naar ‘Dutch only’-huisgenoten. Daarnaast hebben we als studenten weinig budget en dus minder opties.’

Miežytė zegt dat uiteindelijk het International Office van de UT haar heeft geholpen aan een kamer, na een oproep op de University of Twente Marketplace op Facebook. ‘Daar las ik ook berichten over dat sommige mensen overwegen om hun heil te zoeken bij de daklozenopvang in Hengelo. Ik schrok er echt van, daar moeten geen studenten verblijven! Maar het leek wel bijna een goed idee. Mijn vriend en ik hadden zelfs al een tent aangeschaft, om in ieder geval de eerste week door te komen.’

Garantie

UT-woordvoerder Hinke Mulder geeft aan dat er inderdaad krapte is op de lokale woningmarkt voor studenten, maar dat het landelijke beeld niet opgaat in Enschede. ‘Wij garanderen alle ATLAS-, ITC- en niet-EU studenten een dak en begeleiden hen daarin. Dat past ook binnen onze internationaliserings-ambitie. Ook de ontwikkeling van De Hogekamp past hierin. Daarnaast zien we dat veel Nederlandse en Duitse studenten een kamer zoeken. Ook hier hebben we een bemiddelende rol met de huisvesters. Zo faciliteren en werken we aan een portal waar vraag en aanbod bij elkaar komen.’

Tentje

In Tilburg klagen studenten over het beperkte woningaanbod. Een Engelse student moest zelfs enkele nachten in zijn auto bivakkeren. En in Amsterdam zwerven momenteel meer dan honderd internationale studenten door de stad, schrijft Folia. De 2.300 kamers voor buitenlandse studenten van de UvA waren rap vergeven. Ook Wageningen heeft moeite iedereen een dak boven het hoofd te bieden: één student slaapt al anderhalve maand in een tentje.

Kences, de koepelorganisatie van studentenhuisvesters, herkent het beeld, maar zegt dat dit tekort voornamelijk geldt voor uitwisselingsstudenten die een gemeubileerde kamer willen. Omdat ze hier maar een paar maanden wonen, zijn de studenten weinig flexibel. Ze komen allemaal op dezelfde datum aan, vlak voor de start van het studiejaar. Dat verklaart ook de huidige piek. ‘Elk jaar rond deze tijd duiken dezelfde berichten op’, zegt directeur Ardin Mourik-Geluk, ‘maar het probleem is dit jaar wel uitzonderlijk groot.’

Groei

Hij wijt het woningtekort aan de grote groei van het aantal internationale studenten: sinds 2008 steeg dit met twaalf procent. Steeds meer opleidingen worden in het Engels aangeboden, waardoor Nederland populairder is dan voorheen. Kences dringt er bij de politiek op aan om dit probleem in de verkiezingsprogramma’s op te nemen. ‘Partijen zetten stevig in op internationalisering, maar een plan voor huisvesting van deze studenten ontbreekt.’

Dit is geen goeie reclame voor het hoger onderwijs, concludeert Mourik. ‘Onderwijsinstellingen en gemeenten zouden de handen ineen moeten slaan.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.