Starting grant voor twee jonge UT-wetenschappers

De twee jonge UT-onderzoekers Annalisa Pelizza en Wiebe de Vos krijgen een Europese onderzoeksbeurs. Nederland ontving dit jaar 29 Europese onderzoeksbeurzen voor jonge wetenschappers, drie minder dan vorig jaar.

Alleen grote landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk sleepten meer beurzen in de wacht. De starting grants die de European Research Council (ERC) jaarlijks verdeelt, zijn bedoeld voor jonge wetenschappers met twee tot zeven jaar onderzoekservaring na hun promotie. In totaal werden er 2935 voorstellen ingediend en 325 gehonoreerd (elf procent). Totale waarde: 485 miljoen euro, 56 miljoen meer dan vorig jaar.

UT-onderzoek

De twee UT-onderzoekers krijgen beiden 1,5 miljoen euro voor de komende vijf jaar.

Wiebe de Vos heeft een manier gevonden om membranen volledig in water te maken, dus zonder de nu gangbare toxische oplosmiddelen. Maar door membranen op deze nieuwe methode te maken liggen er ook kansen om de membranen nieuwe en geavanceerde eigenschappen te geven. Met de verkregen ERC starting grant gaat hij onderzoeken hoe deze geavanceerde membraaneigenschappen kunnen leiden tot nieuwe en betere membraanprocessen.

Annalisa Pelizza (BMS/STePS) doet onderzoek naar de informatie infrastructuur rondom het digitaal registreren van migranten en vluchtelingen naar Europa, en welke invloed dit heeft op internationale relaties, identiteit en burgerschap. De focus ligt daarbij op de ‘hotspots’ in Italië en Griekenland. Hiermee wil ze migratie in een breder socio-technische perspectief zetten.

Onderzoeksteam

Met de beurzen, die oplopen tot anderhalf miljoen euro, kunnen de uitverkoren wetenschappers een eigen onderzoeksteam opzetten. Daardoor kunnen er naar schatting nog eens duizend postdocs en promovendi aan de slag. Net als in voorgaande subsidierondes is dertig procent van de laureaten vrouw.

In Nederland gingen de meeste beurzen dit jaar naar wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam: zeven in totaal. De Universiteit Utrecht telt vier laureaten, evenveel als vorig jaar. De TU Delft, vorig jaar nog koploper met zeven beurzen, sleepte dit jaar twee grants in de wacht.

Duitsland

Opvallend is het grote aantal beurzen voor Duitsland: 61, tegen 47 vorig jaar. Daarmee streven de oosterburen de Britten voorbij, die het met 59 grants, elf meer dan vorig jaar, toch ook niet slecht deden. Ook Frankrijk doet goede zaken met 46 beurzen tegen 29 in 2015.

Nederland blonk vooral uit in de sociale wetenschappen en humaniora en wat minder in de bèta en techniek. Vorig jaar was dit juist andersom.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.