UT een van de meest Engelstalige universiteiten

| Ton Fiselier

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit het Nederlands universitair onderwijs, zo meldt de Volkskrant. Steeds meer opleidingen, zowel in de bachelor als in de master fase, worden in het Engels gegeven. De UT draait qua Engelstalig onderwijs mee in de Nederlandse top.

32 van de 33 masteropleidingen worden op de UT in het Engels gegeven en 12 van de in totaal 20 Bacheloropleidingen. De UT bekleed daarmee respectievelijk de vierde en tweede plaats wat betreft Engelstalig onderwijs.

Nederlands maakt plaats voor Engels

Het aantal universitaire studies dat in het Nederlands wordt gegeven slinkt, met name in de masterfase. Van de bijna 12.000 masteropleidingen wordt minder dan 30 procent in het Nederlands gegeven. Bij de bacheloropleidingen, die traditiegetrouw vaker in het Nederlands werden gegeven, is het Nederlands ook steeds minder de voertaal.

Internationalisering

De opmars van het Engels binnen de UT maakt deel uit van de internationaliseringsvisie 2015-2020, dat als doel heeft de UT niet alleen een ‘excellente en ondernemende’ instelling te laten zijn, maar ook een ‘zeer internationaal georiënteerde’ universiteit. Om een taalbarrière met internationale studenten te voorkomen, moet het Engels volgens de visie in 2018 de universitaire voertaal worden.

Kritiek

Er is echter ook kritiek op de ‘verengelsing’ van het universitair en hoger onderwijs. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in een reactie op de inventarisatie van de Volkskrant aangegeven ‘een stevig gesprek’ te gaan voeren met universiteiten en hogescholen die Engelstalig onderwijs ‘puur en alleen’ aanbieden om internationale studenten aan te trekken. De minister geeft aan dat, hoewel Engelstalig onderwijs ‘allerlei voordelen’ kan hebben voor studenten, dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van het onderwijs.