Onderzoek nieuwe generatie printers

| Maaike Platvoet

Stichting FOM, Océ, de UT en de TU/e zijn een grootschalig onderzoeksproject gestart naar de ontwikkeling van een nieuwe generatie inktjetprinters. Het fundamentele onderzoek – met een looptijd van twaalf jaar - moet tot meer kennis leiden naar de wisselwerking tussen gejette druppels en papier.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De partijen ondertekenden onlangs de samenwerkingsovereenkomst voor dit zogenaamde nieuwe FOM Industrial Partnership Programma (IPP): Fundamental fluid dynamics challenges in inkjet printing. Het programma omvat twee programmalijnen. De vier betrokken partijen brengen gezamenlijk de financiering op: de totale omvang van het programma bedraagt 6,3 miljoen euro. Programmaleider is UT-hoogleraar Detlef Lohse, van de vakgroep Physics of Fluids.

FOM-groep bij Océ

Binnen het programma gaat een nieuwe FOM-onderzoeksgroep van start. Naast twee groepsleiders die bij Océ zullen werken, worden binnen het programma twaalf promovendi (met thuisbasis Océ/Twente, respectievelijk Océ/Eindhoven) en twee postdocs (voor vier jaar) aangesteld. Het onderzoek gaat zich richten op druppelformatie, het voorkomen van luchtbellen en het drogen van de druppels op papier. Verder gaan de wetenschappers de interactie van inkt met verschillende soorten substraten onderzoeken.

Nieuwe inzichten

Programmaleider Detlef Lohse verwacht dat het onderzoek tot veel nieuwe inzichten zal leiden: ‘Je zou denken dat alle geheimen van het inktjetproces inmiddels onthuld zijn. Dat is niet waar. Zo is het bijvoorbeeld niet bekend hoe snel men kan jetten zonder de stabiliteit van het jetting-proces te verliezen. Door inzicht in dit mechanisme te krijgen hopen wij bij te kunnen dragen aan de inkjettechnologie van morgen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.