Pre University biedt vwo honoursprogramma

| Sandra Pool

'Twente Academy blijft het uitvoeringsorgaan, maar we gaan onder de naam Pre University naar buiten treden, zodat de connectie met de UT duidelijk is’, zegt projectleider Hanadie Leusink. En bij een nieuwe uitstraling horen ook nieuwe initiatieven.

Een ervan is het honoursprogramma. ‘Bedoeld voor excellente leerlingen uit 5/6 vwo’, zegt Leusink. ‘Het is een verbredingsprogramma van anderhalf jaar en bestaat uit vijf verschillende blokken. Scholieren volgen twee inhoudelijke masterclasses, drie blokken gaan over academische vaardigheden en tot slot maken ze een profielwerkstuk waarbij een UT-student hen begeleidt.’

Meer aansluiting bij WO-onderwijs

Het honoursprogramma kwam tot stand na een behoefteanalyse onder middelbare scholen. ‘Die voerden we in het najaar van 2015 uit’, vertelt Leusink. 'We merkten dat er op middelbare scholen behoefte is aan aansluiting bij het WO-onderwijs en methoden om dit te realiseren.’ Dit leidde volgens Leusink tot een herontwikkeling van de masterclasses. ‘Het fenomeen masterclass hadden we al. Het zijn lessenseries op onderzoeksgebieden van de UT en bedoeld voor talentvolle leerlingen die een uitdaging zoeken naast het reguliere onderwijs.’ Voorbeelden zijn hacken, tumoren kun je horen, robotica en kosmische straling.

Partnerscholen

Naast het nieuwe programma, gaat Pre University ook partnerships aan met middelbare scholen. ‘Bedoeld om een meer structurele samenwerking op te zetten', zegt Leusink. 'Die wens kwam ook naar voren uit de analyse. Vijftien scholen hebben aangegeven partner te willen worden, dat is boven verwachting. We dachten zelf aan vijf tot zeven partnerschappen. Scholen committeren zich hiermee aan het Pre University programma, investeren zelf ook met middelen en menskracht, krijgen voorrang bij plaatsing van een masterclass en ze kunnen een netwerk met elkaar opbouwen.’

Op de foto: Een van de partnerscholen: Bataafs Lyceum

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.