Verkiezingstalkshow: De strijd om de zetels

| Rense Kuipers

Achttien zetels: negen voor studenten, negen voor medewerkers. Die staan op het spel tijdens de verkiezingen voor de universiteitsraad van 23 tot en met 27 mei. Vier partijen doen een gooi. Waar staan zij voor?

Photo by: Jellien Tigelaar

Lijsttrekkers van de partijen gaan morgen met elkaar in gesprek hierover in een talkshow, georganiseerd door UT Nieuws. Lees hieronder over hun standpunten, die ze eerder toelichtten in UT Nieuws Magazine.

PvdUT - Dick Meijer: ‘Meer vrijheid voor opleidingen’

TOM: ‘We zijn niet tegen het idee achter TOM, maar één didactisch model met verschillende randvoorwaarden is een slechte zaak. Er zou veel meer vrijheid aan opleidingen gegeven moeten worden om zelf te kunnen bepalen wat bijvoorbeeld onderwijseenheden zijn. In de praktijk zijn er veel inhoudelijke verbanden die als een rode draad door een opleiding lopen. Dan mag de module-indeling heus wel flexibeler dan de “15-EC-alles-of-niets-regel”. Het CvB hoeft niet bang te zijn dat rendement onder druk komt te staan: het bindend studieadvies, de harde knip en het leenstelsel zijn genoeg sterke incentives.’

Internationalisering: ‘De internationaliseringsbeweging ligt nu vooral bij de opleidingen zelf. De kwaliteit van onderwijs komt onder druk komen te staan als docenten de Engelse taal minder beheersen dan hun moedertaal. Taal is een hulpmiddel bij didactiek. Als ik lesgeef kan ik in het Nederlands veel beter nuance aangeven. Wat is dan de meerwaarde van internationalisering? Meer studenten? Dat moeten we nog zien. Meer wiskundestudenten haal je er bijvoorbeeld niet mee binnen.’

Waarom de PvdUT?: ‘Wij zijn bereid om kritisch naar zaken te kijken en laten het college van bestuur niet zomaar wegkomen met “we gaan het proberen”. We zijn tot compromissen bereid, maar dan moeten zaken dicht bij onze eigen standpunten blijven. Vooraf toewerken naar een compromis doen we niet. Daarbij, ik zou het een eer vinden gekozen te worden. Ik hoef geen complimentjes van het college. Wel van de achterban die ik vertegenwoordig.’


Campus Coalitie – Herbert Wormeester: ‘Stapel niet te veel op elkaar’

TOM: ‘TOM lag in 2012 ter instemming voor bij de Uraad. Studenten waren positief, medewerkers niet, vooral de medewerkers met een onderwijsachtergrond. Er waren zaken die niet goed uitgewerkt waren, zoals het omgaan met studenten met een functiebeperking. One size fits all werkt niet. Daarom heb ook ik tegengestemd. Er is wel degelijk sprake van een verhoging van de werkdruk, met name bij het vaste wetenschappelijk personeel – dat blijkt uit het medewerkersonderzoek. Maar nu TOM er is, kunnen we ons niet veroorloven dat het mislukt. De UT is als een olietanker, geen speedboot. We kunnen niet keer op keer draaien. Samen moeten we verantwoordelijkheid voelen en het tot een succes maken.’

Internationalisering: ‘Internationalisering is niet alleen maar opleidingen in het Engels aanbieden. Daarbij hoort trouwens wel een goede passieve en actieve beheersing van de Engelse taal. Internationalisering mag geen doel op zich zijn. De beweging moet van onderaf in de organisatie komen. Mensen moeten het zelf belangrijk gaan vinden en ruimte krijgen om er mee te experimenteren. Zo zijn we met advanced technology nu al twee keer naar CERN in Genève geweest. Ook dat is internationalisering, zien waar je internationaal terecht kunt komen. Iedereen heeft wel een gevoel bij internationalisering, maar dat hoeft niet eenduidig te zijn. We moeten daar meer handvat bieden.’

Waarom Campus Coalitie?: ‘We zijn een evenwichtige partij, die een heel duidelijk geluid laat horen. We hebben een aardige geschiedenis in het benoemen en aanpakken van zaken. Belangrijker nog, we willen toewerken naar oplossingen. De UT is geen verzameling eilanden. We leven hier met elkaar en moeten met elkaar verder.’


UReka – Maarten de Lange: ‘Doel samenhang niet voorbijstreven’

TOM: ‘We staan achter projectgedreven onderwijs. Samenhang nastreven is mooi, maar clustering van onderdelen binnen modules past daar niet bij. Het college van bestuur streeft naar totale integratie, maar in de praktijk is dat niet mogelijk. Er blijft dan gewoonweg geen ruimte over voor topsport, activisme, premasters en studenten met een functiebeperking. Het is een niet te vervullen droom die op dit moment voor veel werkdruk, stress en frustratie zorgt, zowel bij studenten als docenten. Een eerste doel van ons is om deelcijfers langer te kunnen behouden dan één jaar.’

Internationalisering: ‘We zien de noodzaak, dat absoluut. Maar het is erg belangrijk dat de Nederlandse cultuur blijft bestaan; verenigingen mogen dan ook niet gedwongen worden om te verengelsen. In grote lijnen moet internationalisering haalbaar zijn, maar problemen zullen vooral van praktische aard zijn. Wij willen vooral inzetten op onderwijskwaliteit. Niet alleen TOM, maar ook internationalisering zal weer leiden tot veel veranderingen en reorganisaties. De faciliteiten moeten goed zijn: goed onderwijs wordt gegeven in goede collegezalen. Daarnaast is een goed college het terugkijken online waard en vinden we dat docenten vaker intervisie moeten doen bij elkaar: meekijken om van elkaar te leren.’

Waarom UReka?: ‘Nogmaals, onderwijskwaliteit! Daar willen wij pal voor staan. Daarnaast hebben we als studentenpartij al 15 jaar ervaring en zijn we als enige aangesloten bij het Interstedelijk Studenten Overleg. We kunnen dus snel schakelen met ‘Den Haag’. Zelfontplooiing en activisme moeten altijd mogelijk zijn. Opgedrongen implementaties van “bovenaf” mogen die niet in de weg zitten.’


DAS – Melvin Angelovski: ‘Schakel tussen student en beleid’

TOM: ‘We zijn voor geïntegreerde modules, maar tegen de mate van flexibiliteit die momenteel wordt geboden. Waar we pal voor willen staan is dat studenten deelresultaten langer dan een jaar kunnen behouden. Het college mag uitgaan van het positieve: er zijn genoeg studenten die zonder al te hoge studieschuld en met zo weinig mogelijk vertraging willen afstuderen. TOM is er nu eenmaal, daar kunnen we niet omheen. Maar we willen nu in stapjes kijken waar we het kunnen finetunen.’

Internationalisering: ‘Het hoort er inmiddels bij, ook al is het in het voorstadium. Dat geeft ons in de universiteitsraad gelegenheid om meer smoothing aan te brengen. Want waar wil het college nou naartoe? Engelstalig worden is geen internationalisering. Wat het wel is, is dat we als universiteit een cultuur moeten creëren waarin internationale studenten zich welkom voelen. Dit mag je niet van bovenaf opleggen, eigen regie is erg belangrijk. Iedereen moet vrijheid hebben om te kiezen.’

Waarom DAS stemmen?: ‘Het allerbelangrijkste is dat je gaat stemmen. Voor DAS geldt dat wij de betrokkenheid van alle studenten willen vergroten; we willen een schakel zijn tussen de student en het UT-beleid. Zoals met de DAS Design Day die we onlangs organiseerden. Ook toen merkten we al dat studenten ons zo makkelijk weten te vinden. We bestaan ruim een jaar en hebben de vorige verkiezingen vier van de negen zetels gepakt. Dat smaakt naar meer. Ambitie kan een confronterend issue zijn, maar iedereen toont al ambitie door hier te studeren. De invulling is aan jezelf.’


De verkiezingstalkshow is morgen vanaf 12.30 uur in het atrium van de Ravelijn en duurt een uur tot anderhalf uur. Gratis lunch wordt geserveerd.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.