Studenten tevredener aan UT

De studenttevredenheid aan de UT is verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Ook aan andere universiteiten en hogescholen geven studenten hogere cijfers dan voorgaande jaren.

De UT scoort boven of op het landelijke gemiddelde als het gaat om de inhoud van het onderwijs, algemene en wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, studiebegeleiding, toetsing en beoordeling, kwaliteitszorg, studieomgeving en groepsgrootte.

Toetsing en beoordeling

Meer dan de helft van de UT-studenten – zo’n 5000 – vulden de Nationale Studenten Enquête in. Daarvan gaf 82% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de studie in het algemeen. Het afgelopen jaar is vanuit de UT sterk ingezet op de informatievoorziening aan studenten en het verbeteren van toetsing en beoordeling. Ten opzichte van de vorige NSE zijn de waarderingen hierover nu dus hoger.

Op de ervaren studielast scoort de UT nog wel langer dan het landelijke gemiddelde, al is er verbetering ten opzichte van het vorige jaar. Ook rector magnificus Ed Brinksma reageert daarop. ‘In Twente worden studenten stevig uitgedaagd. De ervaren studielast is hiervan onder andere een uiting. Daar is voortdurend aandacht voor. Hierbij is het zoeken naar de balans en het blijven streven om onderwijs aan te bieden dat studenten uitdaagt.’ Verder zegt Brinksma ‘erg trots’ te zijn op de grote betrokkenheid van onze studenten bij de kwaliteit van ons onderwijs.

Kritisch

Landelijk zegt 72,4% van de studenten aan universiteiten tevreden te zijn over de inhoud van de opleiding. Dit was in 2015 nog maar 58,3%. Toch blijven er diverse verbeterpunten. Universitaire studenten zijn, naast stagebegeleiding, vooral kritisch over de praktijkgerichtheid van de opleiding en het contact dat ze hebben met de beroepspraktijk.

De NSE is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks honderdduizenden studenten hun mening geven over opleidingen aan hogescholen en universiteiten. De resultaten van de NSE worden per opleiding gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl

Voorzichtig zijn

De schat aan informatie roept de vraag op wat dan de beste universiteiten en hogescholen zijn, maar een goede ranglijst is er niet een-twee-drie uit te destilleren. Desgevraagd waarschuwde Anja van den Broek van ResearchNed, deskundige op het gebied van enquêtes en kwaliteitsmetingen, daar vorig jaar voor: 'Het kan gebeuren dat een opleiding een tiende hoger scoort dan een andere, terwijl studenten er eigenlijk even tevreden zijn. Als je de vragenlijst nog een keer verspreidt, komt misschien het omgekeerde eruit. Alleen daarom al moet je voorzichtig zijn.'

Ze kreeg bijval van Frank Steenkamp, maker van de Keuzegidsen voor het hoger onderwijs. Ook hij wees op verschillen tussen studies, maar hij had daarnaast zijn twijfels bij sommige vragen in de NSE. 'Neem de vraag naar de ‘algemene tevredenheid’ van studenten. Je weet niet precies wat je daarmee meet. Misschien laten studenten ook meewegen hoe leuk ze hun studentenstad vinden.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.