Vooraanmeldingen: 'Staan er goed voor, nu verzilveren'

| Rense Kuipers

‘Het ziet er goed uit’, zegt directeur Marketing & Communicatie Atilla Kerpisci over de vooraanmeldingen van de bacheloropleidingen. De UT staat voorlopig op een stijging van 22 procent. Vooral psychologie en informatica staan er goed voor.

‘We staan landelijk gezien in de top drie, als je kijkt naar de relatieve stijging van vooraanmeldingen’, zegt Kerpisci. ‘Daarmee lijken we het verlies van vorig jaar weer wat goed te maken.’

Tegelijkertijd wil Kerpisci zeker de cijfers ook relativeren en zeker niet te vroeg juichen. In oktober wordt namelijk definitief de balans opgemaakt. ‘Het is wel koffiedik kijken, die vooraanmeldingen. Het overgrote deel van de huidige stijging is te verklaren door het aantal buitenlandse studenten. Tegelijkertijd heb je met hen een hogere onzekerheidsfactor. Je weet immers niet of ze zich in andere landen hebben ingeschreven.’

Verschuiving

Aan de cijfers valt vooral op dat de UT een paar uitschieters kent. Volgens Kerpisci lijkt de toestroom vooral door E.E.R.- en met name Duitse studenten te komen, al heeft zijn afdeling nog niet gedetailleerde cijfers per herkomstland paraat. Absolute stijgers (in totaal 435 studenten meer) zijn bijvoorbeeld Psychologie (+277) en Informatica (+98 studenten). BIT (Business & IT), communicatiewetenschap en university college ATLAS lijken ook fors te gaan stijgen, maar ook biomedische technologie, industrial design en civiele techniek doen het goed.

Opvallend is volgens Kerpisci dat de zes bacheloropleidingen die overgaan op Engels allemaal op een stijging staan. Dat gaat tegelijkertijd misschien iets ten koste van alle opleidingen die al wel in het Engels worden aangeboden, ATLAS uitgezonderd. ‘In vaktermen heet het kannibalisatie. Ik zou het meer een verschuiving willen noemen’, zegt Kerpisci. ‘Je hebt studies die dicht tegen elkaar aanzitten en vanaf komend academisch jaar hebben studenten dus meer keuzemogelijkheden in Engelstalige opleidingen.’

Geen uitzondering

Dalers zijn vooral elektrotechniek (-32 procent) en European Public Administration (-40 procent), ziet ook Kerpisci. ‘EPA staat er rond deze tijd van het jaar altijd iets lager. Bij elektrotechniek zijn wij geen uitzondering op de landelijke trend. In Delft lijkt de instroom ongeveer gelijk te blijven, maar Eindhoven lijkt ook een daling tegemoet te kunnen zien.’

De verwachte daling bij elektrotechniek lijkt niet ten koste te gaan van alle technische bacheloropleidingen van de UT. De vooraanmeldingen laten op dit moment bij de 13 van de 20 opleidingen die in het techniekdomein vallen een stijging van 13 procent zien.

Leenstelsel

Alle Nederlandse universiteiten verwachten komend jaar meer nieuwe studenten (ruim 73 duizend). Dat komt vooral door 28 procent meer buitenlandse aanmeldingen, maar bijvoorbeeld ook door een hogere vwo-uitstroom, zegt Kerpisci. Mogelijk helpt het volgens hem ook dat studenten iets meer gewend zijn geraakt aan het leenstelsel, maar is het moeilijk te zeggen welke andere macro-effecten ook echt een rol spelen.

‘Wel denk ik dat wij vorig jaar relatief meer last hebben gehad van de invoering van het leenstelsel’, vertelt Kerpisci. ‘Als je moet lenen, wil je het liefst zo weinig mogelijk lenen en dan ook misschien wel liever thuis blijven wonen. Er zit nu eenmaal meer volume in de Randstad. Wij moeten er harder aan trekken.’

‘Maar dat was vorig jaar’, besluit Kerpisci voorzichtig. ‘Voor nu staan we er goed voor. Nu moeten we ervoor zorgen dat we deze vooraanmeldingen ook daadwerkelijk weten te verzilveren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.