Promovendi vaak niet klaar voor lesgeven

Veel promovendi vinden dat ze niet goed worden voorbereid op hun onderwijstaak. Een derde van hen begint zonder enige training met lesgeven aan studenten.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Promovendi verzorgen veel werk- en hoorcolleges aan de universiteit, maar vinden dat ze daarbij te veel aan hun lot worden overgelaten. Uit een gezamenlijk onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Promovendinetwerk Nederland blijkt dat 35 procent van 257 ondervraagde promovendi totaal onvoorbereid gaat lesgeven De helft van hen is bovendien ontevreden over de begeleiding die ze daar later bij krijgen.

Trainingen

De trainingen zijn gewoonlijk erg kort. Slechts enkelen hebben een uitgebreide cursus van meerdere dagen gevolgd. Ruim negentig procent vindt dat het mogelijk zou moeten zijn om een zogeheten basiskwalificatie onderwijs (bko) te behalen. In de praktijk doorloopt maar elf procent van hen (delen van) zo’n bko-traject.

Uit het onderzoek blijkt ook dat zeventig procent van de ondervraagden meer tijd in onderwijs steekt dan hun contract voorschrijft. Ze vinden lesgeven vaak wel leuk en belangrijk, en gaan uit arren moede soms zelf op zoek naar training en begeleiding.

ISO en PNN willen dat universiteiten verplicht worden om didactische training aan te bieden aan promovendi die dit nodig hebben. ISO-bestuurslid Simon Theeuwes hoopt dat ook de vele studenten die les van hen krijgen daarvan de vruchten plukken.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.