Principia-wedstrijd: energie uit golven

| Björn Vriezekolk

Masterstudenten werktuigbouwkunde (WB) werken de hele dag in de Horst aan een casus om stroom op te wekken met golven. Met deze Principiaprijs kunnen ze 3000 euro winnen.

Photo by: Arjan Reef

‘De Principiaprijs is een tweejaarlijks terugkomend evenement georganiseerd door Newton en onze alumnivereniging Principia. Het prijzengeld wordt uitgereikt door Prinicipia voor het meest innovatieve idee. Ook originaliteit, flexibiliteit, kosten en haalbaarheid worden meegewogen.’, vertelt Thijs Masmeijer (19), de voorzitter van WB-studievereniging Newton.

De studenten moeten een innovatief ontwerp maken waarbij stroom wordt opgewekt met golven. ‘De opdracht is ook verder te denken dan het ontwerp. Waar moet het komen te staan? Zijn er nevenfuncties te bedenken? Misschien kunnen we een energiecentrale maken die bijvoorbeeld ook zout water in zoet water omzet’, vertelt Manuel Veugelers (21), secretaris van het Newton-bestuur.

Haalbaarheidsvraag

‘Ook moeten de studenten een zo goed mogelijke schatting maken van de kosten van het project’, vervolgt Veugelers. ‘ Niet alleen de opstartkosten maar ook de uiteindelijke kosten per KWh. Als die in de buurt komen van een kolencentrale – 7 cent per KWh – heeft het project potentie.’

Volgens Bob Sekreve van scheepsbouwconcern Damen, de opsteller van de casus, moeten de studenten zich niet te stevig vastbijten in de haalbaarheidsvraag. ‘Dat je iets niet kunt vinden op internet wil niet zeggen dat het niet bestaat of dat het over een aantal jaar niet mogelijk is. Belangrijk voor ons is dat we met de frisse blik van studenten tot nieuwe inzichten kunnen komen die ons helpen met onze ontwikkelingen.’

Verticale golfbeweging

Eerstejaars masterstudenten Leon Bremer, Wim van der Kruk, Lisa Deijlen en Gydo Nijensteen zijn een groepje in strijd voor de 3000 euro. Ze gaan winnen, zegt Gydo overtuigd. ‘We doen niet alleen mee voor het prijzengeld hoor, maar het blijft natuurlijk een goede motivatie.’

Waarom hebben jullie je ingeschreven voor deze dag?

Lisa: ‘We kennen elkaar doordat we na de studiereis van Newton zijn doorgereisd met elkaar. We vinden het leuk om nu weer met elkaar deze case op te lossen.’

Hoe gaat het tot nu toe?

Wim: ‘We vinden het een leuk onderwerp, niemand heeft er voor gestudeerd maar het is wel echte werktuigbouwkunde. Hierdoor hebben we wellicht een andere invalshoek.’

Wat is het sterke punt aan jullie ontwerp?

Leon: ‘Dat we niet alleen uit de horizontale beweging van de golf energie proberen te halen maar ook uit de verticale beweging van de golf.’

Op de borrel aan het eind van de middag maakt de jury de winnaar bekend. Op de alumnidag van de UT (vrijdag) wordt de prijs uitgereikt aan het winnende studententeam.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.