UT, MST en ZGT zetten innovatiefonds voort

| Rense Kuipers

De UT zet samen met de Twentse ziekenhuizen MST en ZGT het gezamenlijke innovatiefonds ‘Pioneers in Health Care’ voort. Dinsdag tekenden bestuurders van de drie instellingen een convenant, met daarin afspraken voor lange termijn.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Het Pioneers in Health Care Innovatiefonds bestaat sinds 2014. Het doel is om de samenwerking tussen medische specialisten en onderzoekers van UT-instituut MIRA te stimuleren. Dat moet tot innovatieve technologieën leiden om de patiëntenzorg te verbeteren.

Vouchers

Vanuit het fonds worden ieder jaar aan tien projecten zogeheten ‘innovatievouchers’ ter waarde van 50 duizend euro uitgereikt. Deze zijn bedoeld om de haalbaarheid van ideeën te onderzoeken.

Vorig jaar ging geld bijvoorbeeld naar onderzoek als de inzet van serious gaming voor kinderen met astma en de ontwikkeling van een masker met sensoren voor de behandeling van slaapapneu.

Derde ronde

Komend najaar gaat de derde ronde van start. De convenant is voor onbepaalde tijd getekend, al kunnen de betrokkenen jaarlijks het samenwerkingsverband opzeggen.

Regelmatig zal worden geëvalueerd of het innovatiefonds de gewenste doelen haalt, zoals het binnenhalen van vervolgsubsidies en of het leidt tot publicaties, patenten en startups. Het hoofddoel blijft om de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.